Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Prezentace naší ambulance chronických ran na celostátní konferenci přilákala pozornost

Prezentace naší ambulance chronických ran na celostátní konferenci přilákala pozornost

24. května 2024 se zástupci naší Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi zúčastnili celostátní odborné konference „Hojení ran, Novinky v očkování, Prevence“ v Hotelu GOLF v Praze. Konference byla skvělou příležitostí nejen pro získání nových poznatků a inovací v oblasti zdravotní péče, ale také pro prezentaci naší nové ambulance pro hojení chronických ran odborné veřejnosti.

Konference přilákala špičkové odborníky z celého zdravotnického spektra, kteří sdíleli své nejnovější poznatky a zkušenosti. Diskutovalo se o trendech v očkování, moderních metodách dezinfekce, správném polohování pacientů a prevenci dekubitů. PhDr. Gabriela Dančová, PhD. představila za Nemocnici sv. Alžběty naši novou ambulanci, která je zaměřena na inovativní přístupy v léčbě chronických ran. To vzbudilo značný zájem a pozitivní ohlasy mezi účastníky, a posléze i mezi jejich pacienty. A nás těší, že v naší ambulanci můžeme pomoci dalším pacientům ulevit od dlouhodobě se nehojících se ran a zlepšit kvalitu jejich života.

Účast na této konferenci pro nás byla velmi přínosná. Nejen, že jsme získali nové inspirace pro naši praxi, ale také jsme mohli prezentovat, jak naše nemocnice přispívá k pokroku v oblasti zdravotní péče. Děkujeme organizátorům za skvěle připravenou akci a těšíme se na další ročníky, kde budeme moci opět sdílet a čerpat nové znalosti.

arrow-right