Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Návštěvní doba o Vánocích a jednodenní propustky pro pacienty

Návštěvní doba o Vánocích a jednodenní propustky pro pacienty

Hospitalizovaným pacientům v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi je umožněno strávit vánoční a novoroční svátky s rodinou:

  • Ve dnech 24.12.2022 a 1.1. 2023 prodlužujeme návštěvní hodiny. Začátek návštěv se posouvá na 10 hodinu dopoledne, ukončení návštěv bude v 18 hodin.

 

  • Nemocnice umožní jednodenní propustku pacienta do domácího prostředí, a to za těchto podmínek:

1. Je umožněna jednodenní propustka 24.až 25.12 2022 a 31.12.až 1.1.2023 na 24 hodin, předávání pacientů pečovatelům/rodinám probíhá na odděleních, nejdříve v daný den v 10 hodin dopoledne.

2. Kdo bude mít zájem o propustku, musí dát vědět nejdéle do 20.12.2022 staničním sestrám nebo sociálním pracovnicím.

3. Převoz do domácího prostředí zajišťuje pacient nebo jeho rodina, je možné využít i převozové sanity za vlastní úhradu pacientem (objedná sestra oddělení).

4. Kompenzační pomůcky – berle, chodítka nebo vozíky nemůžeme zapůjčit, inkontinenčními pomůckami nemůžeme pacienty vybavit, inkontinenční pomůcky si musí rodina zajistit v lékárně, kompenzační pomůcky v půjčovně kompenzačních pomůcek.

5. Každý pacient bude vybaven krátkou zprávou, seznamem léků a připravenými léky na 3 dny.

6. Propustka může trvat pouze 24 hodin, v případě svévolného prodloužení délky povoleného pobytu v domácím prostředí pacientem nebo rodinou nebude pacient přijat zpět k hospitalizaci a bude propuštěn do trvalé domácí péče. V tomto případě obdrží pacient kompletní propouštěcí zprávu poštou.

7. Žádáme příbuzné/pečovatele, aby dodržovali pro pacienta nastavená režimová a léčebná opatření, zejména dietní režim.

arrow-right