Nemocnice sv. Alžběty
Ambulance

Postcovidový screening

Doporučujeme:

 • Po každé hospitalizaci pro COVID-19
 • Po každé ambulantně léčené COVID pneumonii
 • U všech pacientů, kteří trpí 6 týdnů od vzniku onemocnění některým ze symptomů postcovidového syndromu
 • Pacientům, kteří prodělali COVID-19 a chtějí si ověřit, že jim onemocnění nezpůsobilo chronické poškození plic

 

Specializujeme se na komplexní plicní vyšetření pacientů, kteří prodělali onemocnění COVID-19 - žádanku získáte u svého praktického lékaře

 • Pacientům provádíme podrobné funkční vyšetření plic na nejmodernějších přístrojích
 • Monitorujeme a léčíme dlouhodobé následky po prodělání covidu-19 jako dušnost, kašel, únava, nesoustředěnost, bolesti hlavy, problémy se spánkem a možnou postcovidovou fibrotizaci plic

 

Mezi symptomy postcovidového syndromu patří:

 • Dušnost
 • Kašel
 • Únava, nesoustředěnost
 • Bolesti hlavy
 • Bolesti na hrudi
 • Problémy se spánkem
 • Post-pneumonická fibrotizace plic

 

Specializujeme se na podrobné vyšetření pacientů, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Dle České pneumologické společnosti je vhodné komplexní plicní vyšetření ambulantním pneumologem po prodělaném onemocnění, zejména po každé hospitalizaci pro COVID-19, dle závažnosti klinického stavu za 3 měsíce od prodělání onemocnění.

U některých pacientů hrozí riziko post-pneumonické či post-ARDS fibrotizace plic. Ti, kteří léčbu COVID-19 zvládli z domova, by měli k plicnímu lékaři zajít, pokud se i po 3 měsících od infekce stále potýkají s respiračními obtížemi, únavou či bolestmi hlavy.

U každého pacienta provádíme komplexní funkční vyšetření plic - spirometrie, bodypletysmografie, difuzní kapacita plic, saturace krve kyslíkem v klidu a při fyzické zátěži a rentgen hrudníku.

Dle nálezu na rentgenovém snímku plic eventuálně doplňujeme HRCT plic. (Výpočetní tomografie s vysokým prostorovým rozlišením se provádí v externím zařízení)

V rámci naší nemocnice jsme schopni zajistit následné interní, neurologické a kardiologické vyšetření.

Po stabilizaci pacienta je vhodná dechová rehabilitace (respirační fyzioterapie) s cílem snížení dušnosti, podpory optimálního dechového vzoru a dostatečného rozvíjení hrudníku, udržení optimální síly dýchacích i ostatních příčně pruhovaných svalů a postupná adaptace pacienta na zátěž.

Dispenzární péče pneumologem po prodělaném COVID-19 onemocnění je vhodná jednou ročně minimálně po dobu 3 let. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Ordinující lékař

MUDr. Bronislava Viest
221 969 304
Objednat online
Objednat
MUDr. Kateřina Jelínková
221 969 386
Objednat online
Objednat
arrow-right