fyzioterapie

 
 

Bc. Marcel Viliam Dorotjak

Tel: +420 221 969 351

Ordinační hodiny:

Po-Čt:7-19:00
Pá:7-17:00


 
 

Co je fyzioterapie?

 
Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému.

K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství.

K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií z arteficiálních zdrojů (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole).

Fyzioterapie vyžaduje aktivní přístup klienta k léčbě. Jen výjimečně postačí jednorázový zásah terapeuta k úplnému odstranění obtíží. Klient se významně podílí na své léčbě prováděním doporučených cvičení a dodržením určitých opatřeních v běžných denních činnostech a pohybovém režimu!

Léčba v našem zařízení je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ale poskytujeme také nadstandardní služby hrazené klientem.