následná lůžková PÉČE

 
 
 

Aktuální informace pro rodinné příslušníky a blízké našich pacientů

 
 

Zákaz návštěv

 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsme bohužel opět nuceni do odvolání uzavřít lůžková oddělení Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi návštěvám.

Návštěvy, které mají rezervovaný termín tento týden, budou vpuštěny dle objednaných časů. Rezervace, které jsou naplánovány na týden od 8.3.202, musíme bohužel zrušit. Nové rezervace už není možné ode dneška realizovat.

Po celou dobu uzavření oddělení návštěvám platí výjimka pro návštěvy pacientů v terminálním stádiu onemocnění, které řeší přímo ošetřující lékař.

Dovolte mi Vás upozornit, že testovací místo ve Studničkově ulici přestalo fungovat. Omlouváme se za komplikace, které Vám to způsobilo, v současné době je nejbližší testovací místo v ulici Na Bojišti 1.

https://www.vfn.cz/aktuality/odberove-misto-na-covid-19-na-albertove-se-zavira/
 

Zasílání balíčků pro pacienta

 
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost přinést balíčky svým blízkým, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici.

Je možno doručit jídlo v originálním omyvatelném obalu, zabalené ovoce, pití v originálním omyvatelném obalu, originálně balené hygienické potřeby, dopis, novou knihu nebo nový časopis. Vše v přiměřeném množství. Bohužel není možné nosit oblečení mimo předem domluvené výjimky. Do balíčků nevkládejte cennosti ani mobilní telefony. Pokud cennosti potřebujete pacientovi doručit, kontaktujte sociální pracovnici nemocnice.

Balíček prosím označte jménem pacienta a oddělením, kde je pacient hospitalizován. Bez tohoto označení nebude balíček doručen. Nechejte na určeném místě v provizorní vrátnici denně do 19:00. Upozorňujeme, že personál oddělení balíčky na recepci vyzvedává až v průběhu večera v momentě, kdy mu to provoz umožňuje. Nemocnice nepřebírá za obsah či ztrátu balíčků odpovědnost.
 

 

Základní informace o naší péči a službách

 
 
 
 

Spektrum našich pacientů:

 
Na oddělení jsou přijímáni geriatricky křehcí pacienti po prodělaných akutních onemocněních, kteří vyžadují komplexní zdravotně-ošetřovatelskou péči, nedostupnou v jejich dosavadním prostředí (domov, zařízení sociální péče).
 

Náš cíl:

 
Naším cílem je dosáhnout takového zdravotního stavu pacienta, který mu umožní návrat do jeho původního prostředí v co nejvyšší míře samostatnosti při udržení maximálně možné kvality života.
 

Nemocnice poskytuje svým pacientům:

 
 • přes 100 lůžek následné léčebné péče a pobytových sociálních lůžek
 • kvalitní lékařskou péči 24 hodin denně nadstandardně zajištěnou čtyřmi odbornými lékaři
 • léčebně ošetřovatelskou péči k doléčení překladem z akutních oddělení interních i chirurgických oborů
 • rehabilitační péči nemocných širokým týmem profesionálních a empatických fyzioterapeutů
 • péči o pacienty po úrazech, operacích, amputacích, dekompenzacích interních, nebo neurologických nemocí
 • odbornou ošetřovatelskou péči o nemocné s chronickým onemocněním
 • antidekubitní péči, léčbu chronických ran a jejich prevenci
 • zajištění konziliárního vyšetření v odborných ambulancích

 
 
 
 
 
 

Dále zajišťujeme:

 
 
 

Spolupracujeme s:

 
 
 

Zpoplatněné služby:

 
 
 
 
 
 
 
 • sociální péči a odborné sociální poradenství (praktické informace k přijmu pacienta, přeposílání důchodu, příspěvek na péči, kontakty a doporučení na následné terénní či pobytové sociální služby)
 • péči nutričního terapeuta
 • duchovní péči - nemocniční kaplan (empatický rozhovor, modlitba, svátosti, bohoslužba)
 • služby poradce paliativní péče


 
 
 
 • Dobrovolníky v oblasti sociální a duchovní péče
 • Následnými sociálními zařízeními
 • Domácí péčí
 
 
 
 • Manikúra
 • Pedikúra
 • Kadeřník
 
Službu lze objednat u staniční sestry daného oddělení nebo sociálního pracovníka, který řeší i platbu služby, pokud má pacient složenou hotovost v trezoru.