dlouhodobá lůžková PÉČE

 
 

Obnovení návštěv pro blízké našich pacientů od 25.5.2020

 
V souladu s prohlášením ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se naše nemocnice připravuje na obnovení návštěv pro blízké našich pacientů a to od 25.5.2020. V sekci Dokumenty naleznete informace s podrobným popisem přísných režimových opatření, které budou v souladu s doporučením epidemiologa Prahy 2 provázet všechny návštěvy v naší nemocnici.

Při každém vstupu do objektu nemocnice se návštěvy prokážou vrátnému vyplněným a podepsaným čestným prohlášením, že nemají žádné příznaky nemoci Covid-19, nejsou v karanténě a nesetkali se v posledních 3 dnech s nikým, kdo měl podezření na nákazu SARS-Cov-2. Doporučujeme si prohlášení vytisknout a vyplnit již před příchodem do nemocnice.Vzor čestného prohlášení naleznete v sekci Dokumenty.
 
 

Informace lékařů pro rodinné příslušníky a blízké našich pacientů

 
 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi si uvědomuje, jak těžké bylo pro rodinné příslušníky a přátelé pacientů zvládnout situaci, kdy neměli možnost navštívit své blízké. Reflektujeme také Váš zvýšený zájem o podrobnější informace. Situace je pro nás všechny nová a zejména pro zdravotnický sektor je současná epidemie velmi namáhavá. Aby se Vám lékaři i nadále mohli věnovat a zároveň se mohli plně soustředit na svoji práci, zůstanou stále vyhrazené konzultační hodiny na telefonický rozhovor s lékařem příslušného lůžkového oddělení. Oprávněným volajícím bude lékař nově k dispozici každý pracovní den v čase od 10:00 do 13:00.

Jednotlivé kontakty na oddělení naleznete v záložce "Kontakty".
 
 
 
 

Hlavním posláním Nemocnice sv. Alžběty je poskytování kvalitní, bezpečné a odborné zdravotní péče.

 
Nemocnice disponuje lůžkovou částí o kapacitě přes 100 lůžek dlouhodobé léčebné péče a pobytových sociálních lůžek.


 

Informace

 


 • léčebně ošetřovatelskou a rehabilitační péči k doléčení a rehabilitaci nemocných překladem z akutních oddělení interních i chirurgických oborů
 • péči o pacienty po úrazech, operacích, amputacích, dekompenzacích interních, nebo neurologických nemocí, odbornou ošetřovatelskou péči o nemocné s chronickým onemocněním, léčbu chronických ran
 • zajištění konziliárního vyšetření v odborných ambulancích
 • paliativní péči – léčbu bolesti a příznaků nevyléčitelných nemocí, nejen u nádorových onemocnění, ale také pacientů s plicními, srdečními nemocemi, po těžkých mozkových příhodách či ve stavu geriatrické deteriorace, resp. pozdní fáze syndromu demence, nebo imobilizačního syndromu
 • geriatrickou konziliární péči a poradenství
 • přechodné rekondiční a respitní (=pomoc lidem dlouhodobě pečujícím o postiženého) pobyty u chronicky nemocných na doporučení praktického lékaře

 
 
 

Vaše poděkování jsou podporou pro celý zdravotnický tým.Hrdě zveřejňujeme některá z nich.

 
 
Poděkování za péči_str.1
 
 
 
Poděkování za péči_str.2-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále zajišťujeme:

 
 
 
 • sociální péči
 • péči nutriční terapeutky
 • duchovní péči
 • služby – manikúra,pedikúra, kadeřník za poplatek


 

Spolupracujeme s:

 
 • Dobrovolníky
 • Následnými sociálními zařízeními
 • Domácí péčí
 

Pacientům jsou k dispozici elektrická polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi, lednice a televizory

Preferujeme spolupráci a komunikaci s rodinami a osobami blízkými
 

Formulář pro přijetí pacienta na lůžka následné péče


Vyplněné formuláře pro přijetí pacienta na oddělení následné péče zasílejte na e-mailovou adresu:
zadosti@alzbeta.cz
 

Co s sebou při hospitalizaci

 
 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • překladová zpráva, nebo zpráva od praktického lékaře o zdravotní stavu pacienta
 • pevná domácí obuv pro bezpečnou rehabilitaci
 • základní hygienické potřeby
 • pokud pacient používá, tak sebou: sluchadla, zubní protézy včetně obalu, brýle a případně další kompenzační pomůcky, dle zvyku pacienta
 • cenné věci a šperky nedoporučujeme

 

Návštěvní hodiny

 
Po dobu platnosti zvláštních hygienických opatření jsou návštěvní hodiny stanoveny:

Každý den: 14:00 - 16:00
 
S dalšími dotazy se obracejte na:
Hlavní sestra - Marcela Tomanová
Tel: 221 969 338
Email: marcela.tomanova@alzbeta.cz


Doporučujeme e-mailové spojení.