Informace o ODDĚLENÍ dlouhodobé lůžkové PÉČE

 
 

Informace pro rodinné příslušníky a blízké našich pacientů

 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi si uvědomuje, jak těžké je pro rodinné příslušníky a přátelé pacientů nemít možnost navštívit své blízké. Reflektujeme také Váš zvýšený zájem o podrobnější informace. Situace je pro nás všechny nová a zejména pro zdravotnický sektor je současná epidemie velmi namáhavá. Abychom se Vám mohli lépe věnovat a zároveň se mohli plně soustředit na zvládnutí krize, vyhradili jsme každý pracovní den čas od 13:00 do 14:00, kdy Vám bude k dispozici na telefonický rozhovor lékař příslušného lůžkového oddělení. Jednotlivé kontakty na oddělení naleznete v záložce "Kontakty".
 
 

Hlavním posláním Nemocnice sv. Alžběty je poskytování kvalitní, bezpečné a odborné zdravotní péče.

 
 • zajišťujeme dlouhodobou péči o nemocné po úrazech, s chronickými a dlouhodobě trvajícími chorobami
 • o pacienty pečuje odborně vyškolený tým lékařů, sester, fyzioterapeutů a sanitářů
 • spolupracujeme s dobrovolníky, následnými sociálními zařízeními, s domácí péčí
 • zajišťujeme další konsiliární vyšetření v odborných ambulancích
 • pacientům jsou k dispozici elektrická polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi, lednice a televizory
 • preferujeme spolupráci a komunikaci s rodinami a osobami blízkými
 
.
Formulář pro přijetí pacienta na lůžka následné péče.


Vyplněné formuláře pro přijetí pacienta na oddělení následné péče zasílejte na e-mailovou adresu:
zadosti@alzbeta.cz
 

Přijímáme pacienty k doléčení a k rehabilitaci

 

Co s sebou při hospitalizaci

 
 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • překladová zpráva, nebo zpráva od praktického lékaře o zdravotní stavu pacienta
 • pevná domácí obuv pro bezpečnou rehabilitaci
 • základní hygienické potřeby
 • pokud pacient používá, tak sebou: sluchadla, zubní protézy včetně obalu, brýle a případně další kompenzační pomůcky, dle zvyku pacienta
 • cenné věci a šperky nedoporučujeme
 

Dále zajišťujeme

 
 • rehabilitace
 • léčba chronických ran
 • nadstandardní rehabilitace dle ceníku
 • sociální péče
 • manikúra, pedikúra, kadeřník
 • duchovní péče
 • péče nutriční terapeutky *
* Jídelníček pro naše pacienty sestavuje nutriční terapeutka
ve spolupráci se stravovacím provozem se zaměřením na individuální

potřeby pacienta


 • návštěvní doba 13.30 – 17.30 hodin, nebo dle domluvy s ošetřujícím lékařem
 
S dalšími dotazy se obracejte na:
Hlavní sestra - Marcela Tomanová
Mobil: 770 119 233
Tel: 224 969 338
Email: tomanova@alzbeta.cz
URL: www.alzbeta.cz