O nemocnici

 
 

O nás

 
"V návaznosti na historické poslání alžbětinek, zakladatelek nemocnice, je naším posláním poskytovat pacientům komplexní vysoce kvalitní lékařskou péči v rovině lékařské, ošetřovatelské, sociální a duchovní, v souladu s křesťanskou etikou, s důrazem na úctu k životu, hlubokou lidskost a vlídnost."


 
 

Obecná charakteristika zdravotnického zařízení

 

  • Nemocnice disponuje lůžkovou částí o kapacitě přes 100 lůžek následné lůžkové péče a pobytových sociálních lůžek
  • V ambulantní části nemocnice jsou zdravotní služby poskytovány v oborech: interní ambulance, kardiologie, gastroenterologie, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, rehabilitační a fyzikální medicína, zubní lékařství
  • Pro veřejnost nabízíme kompletní služby Fyzioterapie a Rehabilitace
  • Zajišťujeme komplement: centrální odběrová místnost, digitální RTG, sonografie, endoskopie
 

Historie Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi byla zřízena v 18. století, jako moderní špitál pro ženy, ve kterém se o pacientky kromě řeholných sester starali i lékaři, což v té době nebývalo zvykem. Areál s klášterem byl dokončen v roce 1735 podle návrhu stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera a za přispění hraběnky Markéty Valdštejnové.

Po svém založení představoval klášter vzorový ústav, podle kterého byla zakládána i zařízení v zahraničí. Nová nemocnice Alžbětinek byla jednou z nejmodernějších v zemi.

V roce 1949 byla nemocnice znárodněna a v roce 1957 z ní odešly poslední řádové sestry. Po roce 1989 byl areál nemocnice a kláštera vrácen Konventu alžbětinek.

V roce 2019 po složitých jednáních Konvent převzal samotný provoz nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných do své správy. Areál i samotná společnost provozující nemocnici jsou tak nyní ve stejných rukou, stejně tak jako před 300 lety.

Dnes má nemocnice v součtu 170 zaměstnanců, 106 lůžek následné lůžkové péče a v ambulantním sektoru zajišťuje zdravotní služby v odbornostech neurologie, plicní, kardiologie, interna, gastroenterologie, rehabilitace, RTG, sonografie a echokardiografie.

Nemocnice s počtem lůžek patří mezi největší nemocnice s následnou lůžkovou péčí v Praze a hraje tak významnou roli v systému pražského zdravotnictví.

 
 
 
 
1Y3A1655_optimized
 
1Y3A1956_optimized
 
1Y3A1867_optimized