S čím potřebujeme pomoci

 
 
 
 

Bezbariérový vstup do rajské zahrady pro pacienty na vozíku či na lůžku

 
 
zahrada
 

Pořizovací cena roštové rampy: 1 000 000 Kč

 
Číslo účtu: 286 403 234 / 0300
 
 
 
Součástí nemocnice je stará klášterní zahrada se vzrostlými stromy, která je ze dvou stran obklopena 4 odděleními dlouhodobé lůžkové péče. Údržba zahrady byla dlouhá desetiletí zanedbávána a v současné době není její využití pro pacienty z pohledu technického vybavení možné z důvodu neexistence bezbariérového přístupu.

Dlouhodobě nemocní pacienti naší nemocnice tráví v našem zařízení v průměru 3 měsíce a pro 30% z těchto pacientů je naše nemocnice poslední zastávkou v jejich životě. Z důvodu jejich zdravotního stavu, stráví většinu svého pobytu na lůžku, obklopeni zdmi pokojů a chodeb nemocnice.

Naším cílem je vnitřní zahradu, tento kus nádherné přírody, který se nachází v srdci nemocnice, zpřístupnit imobilním pacientům naší nemocnice pro co největší možné spektrum činností. Od odpočinku ve stínu, posezení s rodinou přes rehabilitační cvičení k sociálním aktivitám, a v budoucnu i k venkovnímu kinu či koncertům.

Umožněním využívat vnitřní zahradu výrazně zvýšíme úroveň a důstojnost poskytované péče. Dostupnost venkovního prostoru také umožňuje splnit tvrdé hygienické podmínky pro styk pacienta s rodinou v souvislosti s epidemií COVID-19 při zrušení úplného zákazu návštěv.
 
 
 
 

 

Alžbětino srdce

 
 
alzbeta small
 
 
 

Smyslem projektu Alžbětino srdce je navázat na historickou službu alžbětinek a poskytovat lékařskou, ošetřovatelskou, ale i sociální, psychologickou a duchovní péči potřebným i nemajetným lidem.

Cíl projektu Alžbětino srdce:

  • 1. Zajistit kvalitní péči sociálně znevýhodněným pacientům.
  • 2. Zkvalitnění životního prostoru pacientů v zařízeních následné lůžkové péče. Vytvoření příjemného, důstojného a vlídného prostředí, které s sebou nenese nadměrné finanční zatížení pro pacienta.

Pacienti Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi pochází z různých sociálních prostředí. Nezřídka přijímáme pacienta, který už nemá žádnou rodinu či se na sklonku života ocitl v nepříznivé sociální situaci. Tito pacienti mají běžné přání i potřeby jako všichni lidé, ale nemají nikoho, kdo by jim je naplnil, nikoho kdo by je navštívil. Proto vznikl projekt Alžbětino srdce, aby tak, jako to bylo po celých 300 let existence naší nemocnice, mohli dobrodinci směřovat svoji upřímnou a nezištnou pomoc potřebným lidem.

Upřímně za nemocnici a za pacienty děkujeme všem, kteří se rozhodli náš projekt podpořit a pravidelně či jednorázově přispívají na účet projektu.
 

Číslo účtu darů a dotací:
1387885783 / 2700 Variabilní symbol:1207