Nemocnice sv. Alžběty

Vizitka - P. Mgr. Cyril Josef Komosný, OFMCap.

Kdo jsem a čemu věřím:

Jmenuji se Cyril Josef Komosný, jsem římskokatolickým řeholním knězem a v tomto zdravotnickém zařízení působím jako nemocniční kaplan. Výchozími a určujícími motivy mého působení - jsou vzájemně se prolínající hodnoty: víra, naděje a láska. Snažím se, aby byly vidět i v mé činnosti, kterou se odkazuji na Toho, jemuž jsem sám uvěřil.

V čem podle mě spočívá služba nemocničního kaplana a k čemu může být dobrá:

Svou službou chci být nablízku nemocným, jejich rodinám či zdravotníkům. Tomu, kdo potřebuje, nabízím možnost důvěrného rozhovoru, naslouchání nebo jen mlčenlivou přítomnost u lůžka. Dále mohu pomoci zprostředkovat účast na nemocničních bohoslužbách, udílet svátosti nebo případně zajistit kontakt s duchovními všech církví a náboženských společností registrovaných v České republice.

Čím můžu pro druhého být a co se ode mě může očekávat:

Mojí osobní vizí je být nejen chápajícím, důvěryhodným a blízkým člověkem, ale také duchovním, který přináší radost, naději, útěchu a blízkost Boha do celé nemocnice. V setkání s druhým vždy respektuji jeho osobnost, důstojnost a soukromí. Zachovávám mlčenlivost. Zároveň se svou přítomností snažím o budování přátelských vztahů mezi personálem nemocnice, pacienty a jejich rodinami.

V čem se chci od druhých učit:

Učit se chci od druhých, kteří jsou mi příkladem a povzbuzením. Za velmi důležité považuji „umění správné komunikace“, ve kterém si přeji nadále růst. Rád bych také spolupracoval na otevřenosti, vytváření prostoru ke vzájemnému setkávání v rámci různých názorů a přesvědčení.

Každý den je pro mě vždy novou příležitostí, jak se zaměřit na hledání dobra u druhého.

 

Mgr. Cyril Josef Komosný OFMCap., nemocniční kaplan

arrow-right