Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Zahrada nemocnice

Našim pacientům i hostům je k dispozici krásná vzrostlá zahrada.

Aktivizace

Rehabilitační personál využívá zahradu pro skupinové aktivizace.

Pobyt pacienta s rodinou a blízkými

V odpoledních hodinách zahrada slouží pro společné chvilky pacienta se svou rodinou.

Návštěvy mají povinnost ohlásit sestře příslušného oddělení záměr si pacienta vzít ven (v některých případech se může stát, že to bohužel nebude ze zdravotních důvodů umožněno). V případě pochybností o zdravotní stavu pacienta sestra kontaktuje lékaře a požádá o svolení.

Návštěva si k přesunu hospitalizované osoby ven do parku může na příslušném oddělení u sester vyžádat pojízdné křeslo či invalidní vozík, který po ukončení návštěvy vždy navrátí zpět.

Sestra příslušného oddělení ve směně musí být vždy informována o odchodu a příchodu pacienta zpět na oddělení.

Preferujeme bezpečnost našich pacientů, proto doporučujeme, aby pacienti byli oblečeni do vhodného oblečení a obuvi, měli k dispozici vhodný nápoj a lehké občerstvení. Doprovázející osoba k přesunu pacienta vždy využívá výtah a respektuje fyzické možnosti pacienta.

V případě jakékoli události rodina ihned informuje sestru ve směně.

Společný pobyt v zahradě nemocnice

Pacient, jehož zdravotní stav to umožňuje, může strávit čas se svou rodinou a svými blízkými mimo nemocniční pokoj a chodby nemocnice v nemocničním parku, v zeleni, kde je dostatek stínu i možnost posezení.

crossarrow-right