Nemocnice sv. Alžběty

Podpořte nás

Klášter, ve kterém je umístěna naše nemocnice, byl od položení základního kamene obklopen sítí fundátorek a fundátorů. Ti svými donacemi umožňovali působení sester, provoz nemocnice, kláštera i kostela.

Největšími dobrodinci byli členky a členové mnoha šlechtických rodů, Schönkirchenů, Valdštejnů, Černínů, Thunů, Šternberků, Sweerts-Sporcků, Kolovratů, Clam-Gallasů a mnoha dalších.

I v 21. století si současné vedení nemocnice uvědomuje, že bez podpory dobrodinců a možností čerpat dotace a granty veřejných institucí by realizace jejich rozvojových plánů a zajištění kvalitní ošetřovatelské péče a důstojné sociální a duchovní péče nebyla možná. Proto kamínek po kameni začínáme budovat síť partnerů, dobrodinců a dobrovolníků, kteří budou svým srdcem spojeni se sv. Alžbětou, s její vášní pomáhat potřebným a její vnitřní povinností dělat nemocné a trpící radostnými.  V Alžbětině srdci jsou všichni ti, kterým péče o potřebné, nemocné a trpící není lhostejná, všichni ti, kteří nás podporují.

 

Co je náš cíl:

  • Zkvalitnění vybavení nemocnice a životního prostoru pacientů v zařízeních následné lůžkové péče. Vytvoření příjemného, důstojného a vlídného prostředí, které s sebou nenese nadměrné finanční zatížení pro pacienta.
  • Zajištění kvalitní péče pro sociálně znevýhodněné pacienty. Pacienti Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi pochází z různých sociálních prostředí. Nezřídka přijímáme pacienta, který už nemá žádnou rodinu či se na sklonku života ocitl v nepříznivé sociální situaci. Tito pacienti mají běžné přání i potřeby jako všichni lidé, ale nemají nikoho, kdo by jim je naplnil, nikoho, kdo by je navštívil.

 

Jako to bylo po celých 300 let existence naší nemocnice, můžou i nyní dobrodinci směřovat svoji upřímnou a nezištnou pomoc potřebným lidem.

 

 

Kontaktní osoba

Denisa Nováková
kontaktní osoba
605 442 568
denisa.novakova@alzbeta.cz
arrow-right