Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Alžbětino srdce

Klášter, ve kterém je umístěna naše nemocnice, byl od položení základního kamene obklopen sítí fundátorek a fundátorů. Ti svými donacemi umožňovali působení sester, provoz nemocnice, kláštera i kostela.

Největšími dobrodinci byli členky a členové mnoha šlechtických rodů, Schönkirchenů, Valdštejnů, Černínů, Thunů, Šternberků, Sweerts-Sporcků, Kolovratů, Clam-Gallasů a mnoha dalších.

I v 21. století si současné vedení nemocnice uvědomuje, že bez podpory dobrodinců a možností čerpat dotace a granty veřejných institucí by realizace jejich rozvojových plánů a zajištění kvalitní ošetřovatelské péče a důstojné sociální a duchovní péče nebyla možná. Proto kamínek po kameni začínáme budovat síť partnerů, dobrodinců a dobrovolníků, kteří budou svým srdcem spojeni se sv. Alžbětou, s její vášní pomáhat potřebným a její vnitřní povinností dělat nemocné a trpící radostnými.  V Alžbětině srdci jsou všichni ti, kterým péče o potřebné, nemocné a trpící není lhostejná, všichni ti, kteří nás podporují.

 

Čemu se Alžbětino srdce věnuje:

  • Zkvalitnění životního prostoru pacientů v zařízeních následné lůžkové péče. Vytvoření příjemného, důstojného a vlídného prostředí, které s sebou nenese nadměrné finanční zatížení pro pacienta.
  • Zajištění kvalitní péče pro sociálně znevýhodněné pacienty. Pacienti Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi pochází z různých sociálních prostředí. Nezřídka přijímáme pacienta, který už nemá žádnou rodinu či se na sklonku života ocitl v nepříznivé sociální situaci. Tito pacienti mají běžné přání i potřeby jako všichni lidé, ale nemají nikoho, kdo by jim je naplnil, nikoho, kdo by je navštívil.

 

Alžbětino srdce umožňuje, aby tak, jako to bylo po celých 300 let existence naší nemocnice, mohli i nyní dobrodinci směřovat svoji upřímnou a nezištnou pomoc potřebným lidem.

 

 

Kontaktní osoba

Beatrix Sviezeny
kontaktní osoba
604 222 801
beatrix.sviezeny@alzbeta.cz
arrow-right