Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Alžbětino srdce

Klášter, ve kterém je umístěna naše nemocnice, byl od položení základního kamene obklopen sítí fundátorek a fundátorů. Ti svými donacemi umožňovali působení sester, provoz nemocnice, kláštera i kostela.

Největšími dobrodinci byli členky a členové mnoha šlechtických rodů, Schönkirchenů, Valdštejnů, Černínů, Thunů, Šternberků, Sweerts-Sporcků, Kolovratů, Clam-Gallasů a mnoha dalších.

I v 21. století si současné vedení nemocnice uvědomuje, že bez podpory dobrodinců a možností čerpat dotace a granty veřejných institucí by realizace jejich rozvojových plánů a zajištění kvalitní ošetřovatelské péče a důstojné sociální a duchovní péče nebyla možná. Proto kamínek po kameni začínáme budovat síť dobrodinců a dobrovolníků, kteří budou svým srdcem spojeni se sv. Alžbětou v rámci charitativního projektu ALŽBĚTINO SRDCE, s její vášní pomáhat potřebným a její vnitřní povinností dělat nemocné a trpící radostnými.

 

Cíl projektu Alžbětino srdce:

  • Zkvalitnění životního prostoru pacientů v zařízeních následné lůžkové péče. Vytvoření příjemného, důstojného a vlídného prostředí, které s sebou nenese nadměrné finanční zatížení pro pacienta.
  • Zajistit kvalitní péči sociálně znevýhodněným pacientům. Pacienti Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi pochází z různých sociálních prostředí. Nezřídka přijímáme pacienta, který už nemá žádnou rodinu či se na sklonku života ocitl v nepříznivé sociální situaci. Tito pacienti mají běžné přání i potřeby jako všichni lidé, ale nemají nikoho, kdo by jim je naplnil, nikoho, kdo by je navštívil.

 

Proto vznikl projekt Alžbětino srdce, aby tak, jako to bylo po celých 300 let existence naší nemocnice, mohli dobrodinci směřovat svoji upřímnou a nezištnou pomoc potřebným lidem.

Upřímně za nemocnici a za pacienty děkujeme všem, kterým péče o potřebné, nemocné a trpící není lhostejná, všem, kteří se rozhodli náš projekt podpořit a pravidelně či jednorázově nás podporují. Potřebné investice, s jejichž realizací potřebujeme pomoci i úspěšné realizace financované donátory z Alžbětina srdce zde zveřejňujeme.

Číslo účtu darů a dotací1387885783 / 2700 Variabilní symbol:1207

Kontaktní osoba

Beatrix Sviezeny
kontaktní osoba
604 222 801
beatrix.sviezeny@alzbeta.cz
arrow-right