Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Informace o zdravotním stavu

Informaci od zdravotním stavu pacienta může osoba, uvedená v informovaném souhlasu, získat od lékaře, sociální pracovnice nebo jiného zdravotnického pracovníka dle jeho kompetence.

 

Telefonické podávání informací o zdravotním stavu pacienta:

Po-Pá: 14:00 – 15:00

Jednotlivá telefonní čísla na sesterny příslušného oddělení, které Vás přepojí na ošetřujícího lékaře, naleznete v záložce Kontakty.

 

arrow-right