Nemocnice sv. Alžběty

Informace o zdravotním stavu

Informaci od zdravotním stavu pacienta může osoba, uvedená v informovaném souhlasu, získat od lékaře, sociální pracovnice nebo jiného zdravotnického pracovníka dle jeho kompetence.

Telefonické podávání informací o zdravotním stavu pacienta:

Po-Pá: 14:00 – 15:00

Jednotlivá telefonní čísla na sesterny příslušného oddělení, které Vám sdělí jméno a kontakt ošetřujícího lékaře, naleznete v záložce Kontakty.

Osobní konzultace s lékařem

S lékařem je možno telefonicky domluvit termín pro osobní konzultaci. Bez předem domluveného termínu nelze z kapacitních důvodů osobní konzultaci zajistit.

 

arrow-right