Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Informace o zdravotním stavu

Informaci od zdravotním stavu pacienta může osoba, uvedená v informovaném souhlasu, získat od lékaře, sociální pracovnice nebo jiného zdravotnického pracovníka dle jeho kompetence.

 

Telefonicky:

Po-Pá: 14:00 – 15:00

Jednotlivá telefonní čísla na lékaře naleznete v záložce Kontakty. Pokud neznáte jméno ošetřujícího lékaře, volejte sesternu příslušného oddělení.

E-mailem:

V případě, že se lékařce nedovoláte ve vyhrazenou dobu na služební telefon, volejte ve vyhrazenou dobu na sesternu příslušného oddělení.

arrow-right