Nemocnice sv. Alžběty

Ochrana osobních údajů

Nemocnice sv. Alžběty je správcem osobních údajů a důsledně dbá na to, aby ochrana osobních údajů pacientů, zaměstnanců a třetích osob byla vždy v souladu s požadavky právních předpisů. Zákonná povinnost ochrany všech osobních údajů spravovaných a zpracovávaných v Nemocnici sv. Alžběty vyplývá z následujících právních předpisů:

  • Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Základní povinností Nemocnice sv. Alžběty, jako správce osobních údajů, je chránit osobní údaje tak, aby nedošlo k jejich úniku, ztrátě nebo zneužití.

Podrobné informace k ochraně osobních údajů:

arrow-right