Nemocnice sv. Alžběty

Personální obsazení

MUDr. Ivana Doleželová, MBA
Náměstkyně pro léčebnou a preventivní péči
Mgr. Marcela Tomanová, MBA, LL.M.
Náměstkyně pro nelékařské zdravotnické obory a kvalitu
MUDr. Galina Gricajeva
Ošetřující lékař
MUDr. Ivana Molitorová
Ošetřující lékař
MUDr. Katarzyna Vrána
Ošetřující lékař

Oddělení 2A

Iva Annibaldiová
Staniční sestra

Oddělení 2B

Bc. Jakub Doležal
Staniční sestra

Oddělení 3A

PhDr. Gabriela Dančová, PhD.
Staniční sestra

Oddělení 3B

Marcela Kafková
Staniční sestra

Specialisté následné lůžkové péče

Mgr. et Bc. Pavlína Bennettová
Vedoucí rehabilitace
Monika Červená, Dis
Zdravotně – sociální pracovnice pro oddělení 2A, 2B
Petra Mandátová
Zdravotně - sociální pracovnice pro oddělení 3A, 3B
Bc. Tereza Matoušková
Nutriční terapeut
P. Mgr. Cyril Josef Komosný, OFMCap.
Hlavní nemocniční kaplan
Mgr. Zdeněk Dubský
Nemocniční kaplan
arrow-right