Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi
Ambulance

Připravujeme pro Vás ambulanci Geriatrie

Novinka
Připravujeme pro Vás otevření ambulance GERIATRIE

Na geriatrické ambulanci budeme zajišťovat diagnostiku, léčbu a sledování pacientů nad 65 let.

Budeme pečovat o pacienty:

  • s chronickými chorobami, zejména se syndromem geriatrické křehkosti
  • s kognitivními poruchami v návaznosti na diagnostikovanou poruchu u praktického lékaře, nebo jen na základě podezření rodiny a okolí pacienta
  • s malnutricí, různými poruchami výživy
  • provádíme i diagnostiku a léčbu podvýživy, indikaci a preskripci domácí enterální výživy k zajištění optimálního nutričního stavu

 

Naším cílem bude co nejdéle zachovat soběstačnost seniora v jeho přirozeném prostředí, předcházet dekompenzacím a nastavit podmínky pro co nejlepší psychickou i fyzickou pohodu našich pacientů.

Ambulance Geriatrie bude odborně i personálně propojena s nutriční poradnou.

Do ambulance se budete moci přihlásit k vyšetření se žádankou ošetřujícího lékaře o vyšetření nebo i bez žádanky.

Ordinující lékař

MUDr. Areta Elischer
221 969 338, 221 969 339
MUDr. Ivana Molitorová
221 969 338, 221 969 339
arrow-right