Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Naši podporovatelé a dobrodinci

Upřímně za nemocnici a za pacienty děkujeme všem, kteří naši nemocnici podporují jednorázově či pravidelně, hmotně či jako dobrovolníci.

Fyzické osoby

  • Blanka Hannová
  • Monika Brunátová
  • Miroslava Christesenová
  • Iveta Horáková
  • Anna Vítková

 

Pravidelní měsíční dárci

  • RNDr. Petr Pikálek, CSc.
  • Ing. Helena Poláchová

 

Firmy

 

Organizace

Rehole.cz

 

Státní správa a samospráva

Praha

 

Věcné dary poskytli

energii lekarum   MD      vltava labe media     Metro    dry lock technologies

arrow-right