Nemocnice sv. Alžběty

Vnitřní řád a práva pacientů

Vnitřní řád Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Vnitřní řád Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je vydán v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. za účelem seznámení osob pohybujících se v areálu nemocnice s jejich právy a povinnostmi a o řádném chodu zdravotnického zařízení.

Vnitřní řád Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je závazný pro všechny pacienty v nemocnici. Analogicky doléhá také na návštěvy či doprovod pacientů.

arrow-right