Nemocnice sv. Alžběty

Duchovní služba

Nemocniční kaplan - P. Mgr. Cyril Josef Komosný, OFMCap.

Římskokatolický řeholní kněz, který v našem zdravotnickém zařízení působí jako nemocniční kaplan. Svou službou chce být nablízku tomu, kdo potřebuje. Dále může pomoci zprostředkovat účast na nemocničních bohoslužbách, udílet svátosti nebo případně zajistit kontakt s duchovními všech církví a náboženských společností registrovaných v České republice.

Nemocniční kaplan - Mgr. Zdeněk Dubský

Trvalý jáhen je pro pacienty a jejich rodiny a blízké k dispozici pro osobní empatické rozhovory. Dále pro udílení či zprostředkování svátostí (sv.eucharistie, sv. smíření, sv.pomazání nemocných).

Přejete-li si, aby kaplan navštívil Vašeho blízkého, domluvte si návštěvu přes uvedené kontakty.

 

Mše svaté pro pacienty nemocnice v klášterní kapli sester alžbětinek

 

Každých 14 dní ve středu ve 14:30 hod. Kalendář mší je k dispozici na pacientských nástěnkách na oddělení.

 

Slouží nemocniční kaplani. Na mše pacienty doprovází nemocniční personál.

 

Přenos nedělní mše pro pacienty z TV-Noe ve společenských místnostech oddělení

Každou neděli v 10:30 nebo dle programu TV-Noe.

 

Kontaktní osoba

P. Mgr. Cyril Josef Komosný, OFMCap.
nemocniční kaplan
733 755 805
josef.komosny@seznam.cz
Mgr. Zdeněk Dubský
nemocniční kaplan
721 367 590
zd.dubsky@atlas.cz

Po: 14:30 - 17:30
St: 14:30 - 17:30

arrow-right