Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Návštěvy na oddělení následné lůžkové péče

Návštěvní doba

Po-Pá: 15:00 - 18:00
So-Ne: 14:00 - 18:00

Podmínky návštěv

Návštěvy hospitalizovaných pacientů v naší nemocnici jsou povoleny za podmínek, aby nebyly pro hospitalizované rizikem.

Osoba se musí prokázat POC testem (antigenní) na Covid-19 nebo PCR testem, oba s negativním výsledkem ne starším 24 hodin

nebo

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

nebo

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

 

 • Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v současné době nezajišťuje testování.
 • Každá návštěva musí mít po celou dobu pobytu v nemocnici řádně nasazený respirátor třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (dětem od 2 do 15 let stačí rouška, vstup nebude umožněn dítěti mladšímu 2 let)
 • U jednoho pacienta můžou být najednou max. 2 lidé
 • Na jednom pokoji může být najednou max. 1 návštěva
 • Návštěva může trvat max. 30 minut, lze ji prodloužit v případě, že návštěvy budou s navštěvovanými venku nebo nenavazují návštěvy další
 • Prosíme o důslednou dezinfekci rukou při vstupu do nemocnice i na samotné oddělení
 • Dle aktuální epidemiologické situace v nemocnici nelze vyloučit změny ve výše uvedeném
 • V rámci protiepidemických opatření budou informace o zdravotním stavu pacientů ošetřujícím lékařem poskytovány nadále pouze telefonicky.
 • Návštěva při příchodu na vrátnici nemocnice vyplní návštěvní lístek. Vrátný nemocnice dohlídne na plnění podmínek návštěv vzhledem k protiepidemickým opatřením.  Při příchodu na oddělení předá návštěva vstupní lístek sestře ve službě.
arrow-right