Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Návštěvy na oddělení následné lůžkové péče

Zákaz návštěv

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a k ochraně hospitalizovaných pacientů platí na lůžkových odděleních nemocnice od 2.11.2021 do odvolání zákaz návštěv.

V záložce Praktické informace naleznete popsány možnosti posílání balíčků pacientům i možnosti podpory komunikace mezi rodinou a pacientem.

Návštěvy jsou výjimečně povolovány u pacientů na LDN v terminálním stavu, vždy až po výzvě ošetřujícího lékaře.

Děkujeme za pochopení.

arrow-right