Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Návštěvy na oddělení následné lůžkové péče

Návštěvy na odděleních následné péče od 1.4.2022

Pondělí - Pátek: 15.00 - 17.30

Sobota - Neděle: 14:00 - 17:30

 

Pacient, jehož zdravotní stav to umožňuje, může po domluvě se sesternou strávit čas se svou rodinou a svými blízkými mimo nemocniční pokoj a chodby nemocnice v nemocničním parku, v zeleni, kde je dostatek stínu i možnost posezení.

Osoba navštěvující pacienta může vykonat návštěvu za podmínky, že:

a)  nepociťuje příznaky respiračního, či jiného onemocnění

b) provede si dezinfekci rukou pro vstup do části budovy s odděleními NLP

c) bude mít po celou dobu pobytu na oddělení řádně nasazený respirátor třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (dětem od 2 do 15 let stačí rouška)

d) při příchodu na oddělení NLP svůj příchod oznámí sestře ve směně, rovněž tak návštěva oznámí svůj odchod z oddělení

e) a  dbá pokynů ošetřujícího personálu na oddělení NLP.

Návštěva má možnost strávit čas s pacientem:

a) pacienti, kterým umožňuje zdravotní stav trávit čas mimo lůžko, mohou k návštěvě využít společenské prostory na oddělení nebo na chodbě před oddělením

b) pokud je návštěva umožněna v parku, pak je vždy informován personál o opuštění pacienta z oddělení, zodpovědnost za pacienta přebírá doprovázející osoba. Personál vybere vhodnou pomůcku, berle, chodítko, vozík do venkovního terénu zahrady. Prosíme návštěvy, aby během pobytu v parku, s ohledem na počasí, zvolily vhodné ustrojení pro pacienty a podávali svému blízkému tekutiny.

V záložce Praktické informace naleznete popsány možnosti jak nemocnice podporuje komunikaci mezi rodinou a pacientem včetně objednávání videohovorů.

 

arrow-right