Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Návštěvy na odděleních následné lůžkové péče

Návštěvy na odděleních následné péče jsou od 1.11.2022 připuštěny za níže uvedených podmínek.

Pondělí - Pátek: 15.00 - 17.30

Sobota - Neděle: 14:00 - 17:30

 

Na základě situace s  protrahovanou nákazou Covid19 s kolísající intenzitou a narůstajícími počty respiračních onemocnění omezuje náměstek pro léčebnou a preventivní péči návštěvy pacientů v Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi odděleních NLP tak, že návštěvu lze připustit pouze za následujících podmínek:

1.

  • návštěva při vstupu do části budovy s odděleními NLP bude mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele

a současně

  • po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,

alternativně:

  • návštěva si provede antigenní test před personálem recepce a recepce vydá potvrzení s datem a číslem

 

2. bude mu změřena teplota a teplota nepřesáhne 37 st C

3. provede si dezinfekce rukou pro vstupu do části budovy s odděleními NLP

 

  • Na oddělení bude platit následující:
  1. návštěvy jsou umožněny  Po-Pá  15:00 – 17:30,  So a Ne 14:00 – 17:30,  zahrada je otevřena od 14:00. V jiné dny lze návštěvu připustit pouze po individuální domluvě osoby blízké s ošetřujícím lékařem v indikovaném případě (terminální stav pacienta)
  2. sestra na oddělení při příchodu návštěvy na oddělení personál zkontroluje nasazení respirátoru nebo potvrzení o testu
  3. pacienti, kterým umožňuje zdravotní stav trávit čas mimo lůžko, mohou k návštěvě využít společenské prostory na oddělení , nebo na chodbě před oddělením
  4. k transportu mohou být využity vozíky dostupné na oddělení, po předchozí domluvě s personálem
  5. pokud pacient opouští oddělení, pak vždy se souhlasem ošetřující sestry,  je povinen mít respirátor FFP2 (vydá personál oddělení) a je vhodně oblečen a upraven; při opuštění oddělení odpovědnost za pacienta přebírá doprovázející osoba
  6. pokud je návštěva umožněna v parku, pak vždy se souhlasem ošetřující sestry, zodpovědnost za pacienta přebírá doprovázející osoba. Personál vybere vhodnou pomůcku, berle, chodítko, vozík do venkovního terénu zahrady. Za výběr vhodného oblečení a úpravy pacienta nese odpovědnost doprovázející osoba.

V záložce Praktické informace naleznete popsány možnosti jak nemocnice podporuje komunikaci mezi rodinou a pacientem včetně objednávání videohovorů.

arrow-right