Nemocnice sv. Alžběty

Návštěvy na odděleních následné lůžkové péče

Návštěvní doba na lůžkách následné péče se mění od 1. dubna 2024:

Pondělí - Pátek: 15:00 - 17:30

Víkendy a svátky: 14:00 - 17:30

 

Konzultace s lékařem:

Konzultace o zdravotním stavu hospitalizovaného pacienta probíhají ve všední dny mezi 14:00 - 15:00. Na konzultace se objednávejte prostřednictvím naší recepce, a to emailem na recepce@alzbeta.cz nebo na telefonním čísle 221 969 338.

 

Konzultace s fyzioterapeutem:

Konzultace ohledně hospitalizovaného pacienta probíhají ve všední dny mezi 15:00 - 15:30. Na konzultace se objednávejte prostřednictvím naší recepce, a to emailem na recepce@alzbeta.cz nebo na telefonním čísle 221 969 338.

 

Na oddělení NLP platí následující:

  1. návštěvy jsou umožněny  Po-Pá 15:00 – 17:30,  víkendy a svátky 14:00 - 17:30, zahrada je otevřena ve stejnou návštěvní dobu. V jiné dny lze návštěvu připustit pouze po individuální domluvě osoby blízké s ošetřujícím lékařem v indikovaném případě (terminální stav pacienta)
  2. pacienti, kterým umožňuje zdravotní stav trávit čas mimo lůžko, mohou k návštěvě využít společenské prostory na oddělení , nebo na chodbě před oddělením
  3. k transportu mohou být využity vozíky dostupné na oddělení, po předchozí domluvě s personálem
  4. pokud pacient opouští oddělení, pak vždy se souhlasem ošetřující sestry,  musí být vhodně oblečen a upraven; při opuštění oddělení odpovědnost za pacienta přebírá doprovázející osoba
  5. pokud je návštěva umožněna v parku, pak vždy se souhlasem ošetřující sestry, zodpovědnost za pacienta přebírá doprovázející osoba. Personál vybere vhodnou pomůcku, berle, chodítko, vozík do venkovního terénu zahrady. Za výběr vhodného oblečení a úpravy pacienta nese odpovědnost doprovázející osoba.

V záložce Praktické informace naleznete popsány možnosti jak nemocnice podporuje komunikaci mezi rodinou a pacientem včetně objednávání videohovorů.

arrow-right