Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Naše komplexní péče

Chci konzultovat příjem pacienta

Nemocnice poskytuje léčebně ošetřovatelskou a rehabilitační péči nemocným, kteří jsou k nám přeloženi z akutních lůžek nemocnic interních i chirurgických oborů, péči o pacienty po úrazech, operacích, amputacích, pacientům z domácího prostředí po dekompenzacích (zhoršení) interních nebo neurologických nemocí, odbornou ošetřovatelskou péči o nemocné s chronickým onemocněním.

 

Naše péče:

 • Léčebná péče
 • Komplexní ošetřovatelská péče: odborná ošetřovatelská péče, antidekubitní péče, léčba chronických ran a jejich prevence
 • Rehabilitační péče, Ergoterapie, Aktivizace
 • Sociální péče
 • Duchovní péče

 

Náš přístup:

 • Zajišťujeme pacientům kvalitní a odbornou lékařskou péči 24 hodin denně
 • Klademe důraz na intenzivní rehabilitaci a antidekubitní péči
 • Vytváříme přívětivé prostředí naplněné důvěrou
 • Naplňujeme sociální a duchovní potřeby našich pacientů
 • Poskytujeme odborné sociální poradenství pro pacienty a jejich rodiny
 • Nabízíme služby nemocničního kaplana pro empatické rozhovory či udílení svátostí
bubblecrossarrow-right