Nemocnice sv. Alžběty

Komplexní léčebná péče

Chci konzultovat příjem pacienta

Nemocnice sv. Alžběty má vypracovaný systém individualizované komplexní péče pro každého pacienta, kde současně probíhá medicínská/lékařská péče společně s ošetřovatelskou a rozšířenou rehabilitační péčí. Pokroky jsou pravidelně hodnoceny a léčba modifikována podle aktuálních výsledků a pokroků v léčbě, podle aktuálního stavu a součinnosti pacienta.

Naše komplexní léčebná péče:

 

Náš přístup:

  • Zajišťujeme pacientům kvalitní a odbornou lékařskou péči 24 hodin denně
  • Klademe důraz na intenzivní rehabilitaci
  • Věnujeme značnou pozornost antidekubitní péči
  • Vytváříme přívětivé prostředí naplněné důvěrou
  • Naplňujeme sociální a duchovní potřeby našich pacientů
  • Poskytujeme odborné sociální poradenství pro pacienty a jejich rodiny
  • Nabízíme služby nemocničního kaplana pro empatické rozhovory či udílení svátostí
bubblecrossarrow-right