Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Pochvaly a poděkování

Vážíme si, že jste si vybrali naše zařízení pro poskytnutí služeb následné péče a děkujeme za udělené pochvaly, které jsou milým oceněním pro naše pracovníky.

Obdržené pochvaly

Září 2022

Dobrý den,
dovolte mi touto cestou poděkovat za naprosto perfektní přístup celého personálu na oddělení 2B, kde je v léčení moje maminka. Další poděkování patří paní sociální Mgr. M.V. a ošetřující lékařce. E.K.

 

Květen 2022

Vážené oddělení 3B,

přijel jsem z infekčního oddělení na Bulovce. Byl jsem po Covidu a měl jsem problémy s chůzí. Moc děkuji všem zaměstnancům na tomto oddělení - lékařkám, sestrám, sanitářům a rehabilitačním. Také staniční sestře děkuji. Vážím si péče, kterou jste mi věnovali a že mohu odejít po svých. S přáním hezkých dní, V.P.

 

Březen 2022

Milí přátelé, chci Vám říct, že si hluboce vážím vaší péče a trpělivosti, která vaši profesi mění v poslání. Děkuji za radost, kterou štědře dáváte těm, kteří ji nejvíce potřebují. S úctou, A.S.

 

Březen 2022

Moc chci poděkovat za péči o  mého otce p.P. na oddělení 2B, hlavně  Mgr.Volfové a Mudr. Graur, naprostá  spokojenost a vděčnost,  jak se staraly o otce. Moc děkuji. V.T.

 

Listopad 2021

Vážený pane řediteli,

chtěla bych Vašim prostřednictvím poděkovat všem zdravotníkům nemocnice sv. Alžběty, kde jsem byla hospitalizována na lůžkovém odd. pro dlouhodobě nemocné ve 3. patře. Obdivovala jsem práci všech, kteří se o nás starali. Zaslouží si pochvalu a můj dík.

S úctou, O.Š.

 

16.9.2021

Dobrý den, před týdnem jsem ukončila rhb po akutních potížích páteře a chtěla jsem touto cestou poděkovat za profesionální péči a lidský přístup své fyzioterapeutce paní Bc. Evě Štepitové, která se o mě celou dobu vzorně starala a vyšla mi vstříc. Více takových odborníků a bude v našem zdravotnictví lépe. Děkuji a s pozdravem S.

14.9.2021

Musím velmi poděkovat sestřičce paní J.P., která je úplným požehnáním pro oddělení 2.A. Moc Vám paní J. ze srdce děkuji, pracujete nad rámec svých pracovních povinností a ku prospěchu pacientů. A vůbec všichni pracovníci oddělení byli skvělí. B.S.

 

21. srpna 2021

Dobrý den,

dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil velké poděkování všem zaměstnancům Nemocnice svaté Alžběty Na Slupi.

K napsání těchto několika vět jsem veden mojí několikaměsíční zkušeností, kdy jsem byl v kontaktu s jejími zaměstnanci,  zejména na oddělení 3A, kde byla hospitalizována i moje maminka.

Zvláště chci poděkovat kolektivu zdravotních sester a ošetřovatelů v čele s paní staniční sestrou a s lékařkou paní MUDr. Galinou Gricajevou.

Velice si vážím jejich práce, nejenom za jejich odbornost, ale zejména za jejich schopnost přidat lidskost, trpělivost a empatii k pacientům a k jejich blízkým.

Tyto vlastnosti se v poslední době již bohužel z našeho života vytrácejí.

Jsem rád, že moje maminka prožila svůj poslední čas právě u Vás.

Přeji celému kolektivu nemocnice hodně hezkých dnů v jejich pracovním a osobním životě.

V.V.

 

18. srpna 2021

Vážení,

prosím přijměte ode mně upřímné poděkování za veškerou péči, kterou jste věnovali mojí matce Z.B., která byla ve vaší nemocnici hospitalizována po vážném úraze na NLP na oddělení 2B v červnu a červenci t. r.

I když její hospitalizace bohužel neskončila jejím uzdravením a opustila nás 28.7.21, cítil jsem při svých mnoha návštěvách velký respekt k práci vašich zaměstnanců. Až s odstupem času si uvědomuji, že i po tak náročném předchozím covidovém období zůstalo na oddělení dostatek vůle odvést svoji práci co nejlépe.

Je zřejmé, že je jako všude stále co zlepšovat. Jsem ale přesvědčen, že jste na správné cestě a hlavně se domnívám, že ke zlepšování máte i potenciál. Budu vám proto držet palce v dosažení vašeho ambiciózního kréda úcta, zdraví a laskavost.

S úctou a díky J.B.

 

15.června 2021

Paní Sviezeny.

dovolte prosím, abych jménem svým i bratrovým poděkovala celému kolektivu LDN za opravdu lidský přístup a vzornou péči o maminku.

Ještě jednou Vám všem děkujeme.

H.

 

5. května 2021

Prosím, kdybyste viděla paní doktorku, tak jen jestli byste jí pověděla, že jsme vám jak nemocnici strašně vděční, jak se o mámu staráte a jaký dělá pokroky. Sama máma je velmi spokojená. Jste všichni včetně sester neskutečně ochotní a milí.

Děkuji

R.H.

 

21. dubna 2021

Dobrý den,
chceme touto cestou velice poděkovat! Byl k vám přijat můj strýc pan R. Váš personál nám se všim velice ochotně pomohl,poradil a byl k nám neskutečně laskavý.Takový přístup jsem za svůj život nikdy a nikde nezažila. A věřte že mám bohaté zkušenosti.Patří jim obrovské díky za celou naší rodinu. Největší poděkování  p.Tomanové, p.Volfové i dámám na recepci. Ještě jednou moc děkujeme rodina R a H.

 

27.února 2021

Vážená paní doktorko Graur,

dovolte mi alespoň touto cestou Vám moc a moc poděkovat za Vaši péči, přístup a vstřícnost při léčbě a pobytu maminky ve vaší nemocnici. Jsem ráda, že jsme tam byly s dcerou krátce před jejím skonem na návštěvě a tak jsme se vlastně rozloučily.

Mějte se hezky, zdravě a držte se. A. H.

 

2. února 2021

Dobrý den paní doktorko Graur,

chtěla bych poděkovat Vám a celému týmu sestřiček a ošetřovatelek za péči o naši babičku M.D.. Bez pár dnů u vás strávila celý rok, který byl pro všechny velmi náročný.

M.V.

 

8. ledna 2021

Dobrý den,

dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří pečovali o mou maminku J.B. během její hospitalizace na oddělení následné lůžkové péče. Maminka k Vám byla převezena z Nemocnice 2.12.2020 a propuštěna byla včera, t.j. 7.1.2021.

Speciálně bych chtěla poděkovat MUDr. Molitorové, která měla maminku převážně v péči a také MUDr. Graur. Obě paní doktorky mají můj veliký obdiv za to, s jakou trpělivostí přistupují k pacientům i nám -příbuzným. Nejenže se starají o pacienty s odbornou péčí, ale také potěší vlídným slovem, vezmou za ruku, pohladí, povzbudí. Děkuji!

Dále mé velké poděkování patří sestřičce Míle Valachové, která mamince ošetřovala bércové vředy na noze. Především díky její citlivé a trpělivé péči došlo k výraznému zhojení. Pro názornost zasílám v příloze fotografii před hospitalizací a po. Děkuji!

A v neposlední řadě můj dík patří sanitářům Vojtovi, Lukášovi a Renatě. Byli po ruce vždy, když bylo potřeba a zároveň svým optimismem a dobrou náladou pečovali také o duševní zdraví. Pro pacienty, kteří jsou upoutání na lůžko, je důležité si mít s kým promluvit, trochu se zasmát a odlehčit situaci. Obvzlášť v době, kdy je zákaz návštěv a zdravotní personál je jejich jediným kontaktem s okolím. Děkuji!

Omlouvám se, pokud jsem někoho konkrétně nezmínila, na někoho zapomněla, nebo si maminka nepamatovala jméno. Můj obdiv a poděkování patří Vám všem, kteří jste se podíleli na tom, že maminka mohla odejít do domácího prostředí a být nadále soběstačná.

S hlubokou úctou a vděčnosti,

M.CH.

Zašlete nám i Vaší zkušenost s námi

Zasláním Vaší pochvaly elektronickou formou na adresu recepce@alzbeta.cz souhlasíte se zveřejněním jejího obsahu (bez osobních údajů, které budou začerněny) na webové stránce www.alzbeta.cz v sekci „Pochvaly a poděkování", případně v nemocničním zpravodaji Alžbětin zápisník. V případě, že si pochvalu nepřejete zveřejnit, uveďte tuto informaci v textu.

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o.  uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5 let, v elektronické podobě po dobu souhlasu s jejím zveřejněním.

crossarrow-right