Nemocnice Sv. Alžběty Na Slupi

 
 
 
 
 
 

Naše ambulance přijímají nové pacienty

 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi nabízí komplexní ambulantní lékařskou péči pro stávající i nové pacienty. Výborná dostupnost v centru Prahy, rychlost objednání, odborní lékaři a vlídný personál.
 
 

O nás

 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení s právní formou společnost s ručením omezeným sídlící v Praze 2, Na Slupi 6. Je členem Sdružení soukromých nemocnic ČR.

Hlavním posláním naší nemocnice je poskytování kvalitní, bezpečné a odborné zdravotní péče založené na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality poskytovaných služeb s širokou nabídkou možností léčebných i preventivních programů.

Nemocnice disponuje lůžkovou částí oddělení dlouhodobé lůžkové péče o kapacitě 106 lůžek v rámci třech oddělení.

V ambulantní části nemocnice jsou zdravotní služby poskytovány v oborech Interní lékařství, Pneumologie, Gastroenterologie, Kardiologie, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapie, Alergologie a klinická imunologie, Neurologie.

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje centrální odběrovou místností, RTG pracovištěm, pracovištěm skiagrafie, sonografie a endoskopie.

V prostorách nemocnice jsou také zabezpečeny odběry biologického materiálu ve spolupráci s laboratoří.
 
 
 
 
 

Naše oddělení

 
 

Rehabilitace a fyzioterapie

 
Fyzioterapie
Rehabilitační lékař
Rehabilitační pracoviště
Poskytované služby
Procedury nehrazené ZP
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Úsměv všem
IFMSA CZ 1. LF UK
International Federation of Medical Students’ Associations Czech Republic

web: www.ifmsa.cz
 
 
 
 
 
 

Smluvní pojišťovny