Nemocnice Sv. Alžběty Na Slupi

 
 
 
 
 
 

Děkujeme našim zdravotníkům. Na Vás záleží!

 
 
IMG_8674
 
 
 

Dnes jsou jedinečným prvkem všichni pracovníci, kteří jsou aktivně zainteresováni do prostředí, ve které jsme. Nyní posíláme tu nejdůležitější podporu a nepopsatelné poděkování těm, kteří vykonávají zdravotní služby pro naše blízké.


OPATŘENÍ NEMOCNICE PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU


Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyvíjíme maximální úsilí, abychom zabezpečili ochranu našich zdravotníků a pacientů dlouhodobé lůžkové péče před nákazou onemocněním COVID-19.


Každou směnu vybavujeme ochrannými pomůckami včetně speciálních štítů. V pravidelném režimu dezinfikujeme prostory a kontaktní místa nad rámec standardních opatření chemicky a ozónem. Důsledně jsme oddělily jednotlivé provozy i vstupy zaměstnanců a pacientů do budovy. Každý příchozí podstupuje měření tělesné teploty, dezinfekci rukou a obuvi. Z důvodu křížení jednotlivých úseků jsme uzavřeli většinu našich ambulancí.
 
 
 
 

Telefonní linka pro rodinné příslušníky a blízké našich pacientů

 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi si uvědomuje, jak těžké je pro rodinné příslušníky a přátelé pacientů nemít možnost navštívit své blízké. Reflektujeme také Váš zvýšený zájem o podrobnější informace. Situace je pro nás všechny nová a zejména pro zdravotnický sektor je současná epidemie velmi namáhavá. Abychom se Vám mohli lépe věnovat a zároveň se mohli plně soustředit na zvládnutí krize, vyhradili jsme každý pracovní den čas od 13:00 do 14:00, kdy Vám bude k dispozici na telefonický rozhovor lékař příslušného lůžkového oddělení. Jednotlivé kontakty na oddělení naleznete v záložce "Kontakty".

 

Poděkování našim dárcům a našim dobrovolníkům

 
 
Medici 2
 
 
 

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o. děkuje společnosti Průša research, a.s., panu Průšovi a zaměstancům společnosti za dar 400 kusů ochranných štítů pro naše zdravotníky. Ochranná pomůcka vyrobena na 3D tiskárně zvyšuje podstatně ochranu před přenosem onemocnění COVID-19.

Děkujeme studentům 1.Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy za nezištnou dobrovolnickou pomoc v naší nemocnici.

 

Studenti LF UK jsou bijícím srdcem budoucí cesty lékařské péče. Mohu sdělit, že zaštítí veškeré spektrum ošetřovatelské péče, mají výborné odborné znalosti a cíleně pomáhají i našim sanitářů. Sděluji, že se spolu s námi stali funkčním prvkem nemocnice a nepřestávám za ně děkovat.

PhDr. Štěpánka Heřmánková, ředitelka nemocnice

 
 
 
 

Přerušení ambulantního provozu s výjimkou plicní a rehabilitace

 
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme nuceni zcela přerušit ambulantní provoz na všech ambulantních pracovištích s výjimkou plicní a rehabilitace v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi dnem 24. 3. 2020 do odvolání.

V případě nutnosti se prosím obraťte na odborné ambulance nejbližšího zdravotnického zařízení Všeobecné fakultní nemocnice Karlovo náměstí.

 

Zákaz vstupu návštěv na oddělení lůžkové péče

 
V návaznosti na epidemiologickou situaci a šíření infekce Covid-19, který má důsledky na zdraví pacientů, je oddělení dlouhodobé lůžkové péče uzavřeno pro návštěvy. O vývoji Vás budeme pravidelně informovat. Děkujeme za pochopení.

KORONAVIRUS - INFOLINKA: 112

 
 
 

O nás

 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení s právní formou společnost s ručením omezeným sídlící v Praze 2, Na Slupi 6. Je členem Sdružení soukromých nemocnic ČR.

Hlavním posláním naší nemocnice je poskytování kvalitní, bezpečné a odborné zdravotní péče založené na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality poskytovaných služeb s širokou nabídkou možností léčebných i preventivních programů.

Nemocnice disponuje lůžkovou částí oddělení dlouhodobé lůžkové péče o kapacitě 106 lůžek v rámci třech oddělení.

V ambulantní části nemocnice jsou zdravotní služby poskytovány v oborech Interní lékařství, Pneumologie, Gastroenterologie, Kardiologie, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapie, Alergologie a klinická imunologie, Neurologie.

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje centrální odběrovou místností, RTG pracovištěm, pracovištěm skiagrafie, sonografie a endoskopie.

V prostorách nemocnice jsou také zabezpečeny odběry biologického materiálu ve spolupráci s laboratoří.
 
 
 
 
 

Naše oddělení

 
 

Rehabilitace a fyzioterapie

 
Fyzioterapie
Rehabilitační lékař
Rehabilitační pracoviště
Poskytované služby
Procedury nehrazené ZP
 
 
 
 
 
 

Pomáhají nám. Děkujeme.

 
ifmsa
 
Projekt Úsměv všem
IFMSA CZ 1. LF UK
International Federation of Medical Students’ Associations Czech Republic

web: www.ifmsa.cz
 
Capacita
 
 
 
 
 
 

Smluvní pojišťovny