Nemocnice Sv. Alžběty Na Slupi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosíme o pomoc zdravotní sestry a sanitáře s ošetřovatelskou péčí

 
 
Naléhavě hledáme ošetřovatelský personál na pomoc s péčí o dlouhodobě nemocné pacienty naší nemocnice v době probíhající pandemie COVID-19, která výrazně zasáhla do našeho provozu. Více v záložce "Pracujte s námi".

 
 

Děkujeme našim zdravotníkům. Na Vás záleží!

 
 
 
IMG_8674_výřez
 
 
 

Dnes jsou jedinečným prvkem všichni pracovníci, kteří jsou aktivně zainteresováni do prostředí, ve které jsme. Nyní posíláme tu nejdůležitější podporu a nepopsatelné poděkování těm, kteří vykonávají zdravotní služby pro naše blízké.


OPATŘENÍ NEMOCNICE PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU


Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyvíjíme maximální úsilí, abychom zabezpečili ochranu našich zdravotníků a pacientů dlouhodobé lůžkové péče před nákazou onemocněním COVID-19.


Každou směnu vybavujeme ochrannými pomůckami včetně speciálních štítů. V pravidelném režimu dezinfikujeme prostory a kontaktní místa nad rámec standardních opatření chemicky a ozónem. Důsledně jsme oddělily jednotlivé provozy i vstupy zaměstnanců a pacientů do budovy. Každý příchozí podstupuje měření tělesné teploty, dezinfekci rukou a obuvi. Pravidelně testujeme všechny naše zaměstnance na onemocnění COVID-19.
 
 
 
 
 

Telefonní linka pro rodinné příslušníky a blízké našich pacientů

 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi si uvědomuje, jak těžké je pro rodinné příslušníky a přátelé pacientů nemít možnost navštívit své blízké. Reflektujeme také Váš zvýšený zájem o podrobnější informace. Situace je pro nás všechny nová a zejména pro zdravotnický sektor je současná epidemie velmi namáhavá. Abychom se Vám mohli lépe věnovat a zároveň se mohli plně soustředit na zvládnutí krize, vyhradili jsme každý pracovní den čas od 13:00 do 14:00, kdy Vám bude k dispozici na telefonický rozhovor lékař příslušného lůžkového oddělení. Jednotlivé kontakty na oddělení naleznete v záložce "Kontakty".

 

Poděkování našim dárcům a našim dobrovolníkům

 
 
 
 
Medici 2
 
Dar od ED group 4
 
 
 
 
Energie lékařům_2.dodávka_sestřičky
 
 
 
 
 
 
 
 

Role dobrovolníků a dobrodinců je v každé krizové situaci nezastupitelná. Zdravotnictví se díky současné epidemii stalo nejvíce zranitelným sektorem.

Zdravotnickému personálu, jehož práce je sama o osobě velmi náročná, nyní přibyl dennodenní stres a strach z nákazy, práce v nepříjemných ochranných pomůckách, nutné přesčasy.

Psychicky velmi namáhanou skupinou jsou dlouhodobě nemocní pacienti, kteří se díky přísnému zákazu vstupu návštěv ocitli bez přímé podpory svých rodin.

Děkujeme proto všem dobrovolníkům, firmám i soukromým osobám, kteří nezůstali k této situaci lhostejní a podpořili naše zdravotníky a pomohli zajistit potřebné věci pro naše pacienty. Více v záložce "Pomáhejte s námi".


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše oddělení

 
 

Dlouhodobá lůžková péče

 
 
 

Ambulance

 
Alergologie - Imunologie
Pneumologie
Neurologie
Kardiologie
Interna
Gastroenterologie
RTG a SONO pracoviště

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomáhají nám. Děkujeme.

 
ifmsa
 
Projekt Úsměv všem
IFMSA CZ 1. LF UK
International Federation of Medical Students’ Associations Czech Republic

web: www.ifmsa.cz
 
 
 
 
 
 

Smluvní pojišťovny