Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Pacienti vybrali nejlepší antidekubitní matrace. Nyní je máme na všech našich odděleních

Pacienti vybrali nejlepší antidekubitní matrace. Nyní je máme na všech našich odděleních

Na odděleních následné lůžkové péče v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi tráví pacienti průměrně 90 dní. Proto jsme se při rozhodování, jaké matrace na naše oddělení následné péče pořídit, neřídili pouze zkušenostmi našeho lékařského a ošetřovatelského  personálu a parametry matrací, ale matrace jsme nechali otestovat přímo našimi pacienty s omezenou mobilitou a rizikem vzniku dekubitů.

Na začátku procesu jsme z široké nabídky dodavatelů vyselektovali tři matrace, které našemu zařízení vyhovují z hlediska nosnosti, výšky a dalších technických parametrů týkajících se lůžek. „Zohlednili jsme také naše předchozí zkušenosti a specifika stávajících matrací. Jedním z hlavních kritérií byla schopnost matrací předcházet vzniku dekubitů, což je pro naše geriatrické pacienty nezbytné,“ vysvětluje Mgr. Marcela Tomanová, MBA, LL.M., náměstkyně pro nelékařské zdravotnické obory a kvalitu

Pacienti testovali každou matraci po dobu 4 až 5 dní

Po předvýběru jsme se se třemi výrobci domluvili na zapůjčení těchto matrací. Pro testování jsme ve spolupráci se staničními sestrami vybrali tři pacienty, kteří matrace používali každý po dobu 4-5 dní.

Pacienty pro testování jsme vybírali na základě kritérií jako je váha, mobilita, kognitivní funkce a riziko vzniku dekubitů. Velmi důležité bylo, aby pacienti mohli vyjádřit, jak se cítí, a my díky tomu mohli získat spolehlivou zpětnou vazbu.

Jak vysvětluje Mgr. Marcela Tomanová, staniční sestry každý den zaznamenávaly zpětnou vazbu od pacientů, přičemž se zaměřovaly na pohodlí, bezpečnost, mobilitu, bolesti a další faktory ovlivňující jejich spokojenost s matrací. Důležité bylo také zohlednit, jak matrace spolupracuje s lůžkovinami, její čistitelnost a odolnost proti prosáknutí tekutin.

Jednohlasně jsme se shodli na nejlepší matraci

Po vyhodnocení zpětné vazby a zaznamenaných poznatků jsme jednohlasně zvolili matraci, která nejlépe vyhovovala potřebám našich pacientů. Tato matrace se vyznačovala nejen vysokým komfortem, ale také vynikajícím antidekubitními vlastnostmi.

„Jen díky spolupráci mezi ošetřovatelským personálem a pacienty jsme nakonec byli schopni vybrat matraci, která nejen zlepšuje kvalitu péče o naše pacienty, ale také zvyšuje jejich pohodlí během hospitalizace. Věříme, že je to správným krok směrem k tomu, aby pacienti Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi opouštěli nejen v plném zdraví, ale i s pozitivním náhledem na dobu hospitalizace,“ uzavírá Mgr. Tomanová.

arrow-right