Nemocnice sv. Alžběty

Kvalita a bezpečí poskytované zdravotní péče

Personál NSANS je dlouhodobě zaměřen na poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče každému pacientovi.

Této oblasti se věnujeme dlouhodobě a pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme indikátory kvality.

Laboratorní služby jsou zajištěny v prostorách NSANS externě společností Česká laboratorní s.r.o., která je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Akreditace ČIA zaručuje, že laboratoř pracuje dle platných mezinárodních norem a její činnost splňuje všechny požadavky na kvalitní péči. Zároveň akreditace ČIA je jedinou mezinárodně uznávanou akreditací pro Českou republiku.

Rovněž spokojenost pacientů nám není lhostejná a všichni pacienti mají možnost vyplnit anonymní dotazník spokojenosti. Na Vaše podněty, které zkvalitní naše služby, budeme rádi reagovat.

Pro zajištění bezpečné péče o hospitalizované pacienty, prosíme, dbejte pokynů lékaře.

Při pohybu v prostorách NSANS postupujte dle pokynů personálu, výstražných značení a buďte prosím trpěliví a tolerantní. Na lůžkách následné péče ctíme soukromí a intimitu pacientů. Prosíme, svým chováním a jednáním nenarušovat léčebný režim.

arrow-right