Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Následná lůžková péče

Naše poslání

V návaznosti na historické poslání alžbětinek, zakladatelek nemocnice, je naším posláním poskytovat pacientům komplexní vysoce kvalitní péči v rovině lékařské, ošetřovatelské, sociální i duchovní, v souladu s křesťanskou etikou, s důrazem na úctu k životu, hlubokou lidskost a vlídnost.

 

Náš cíl

Naším cílem je dosáhnout zdravotního stavu pacienta, který mu umožní návrat do běžného života při dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti.

Následná lůžková péče
arrow-right