Nemocnice sv. Alžběty

Následná lůžková péče s rozšířenou rehabilitací

Naše péče

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je církevní poskytovatel zdravotních služeb, který v Praze zajišťuje následnou lůžkovou péči s rozšířenou rehabilitací pro pacienty, kteří jsou k nám přeloženi z akutních lůžek nemocnic interních i chirurgických oborů, péči o pacienty po úrazech, operacích, amputacích, péči o pacienty po dekompenzacích (zhoršení) interních nebo neurologických nemocí, které nastalo v jejich domácím prostředí.

Cílovou skupinou nemocnice jsou zejména pacienti po náhradách kloubů nebo jiných ortopedických výkonech, po cévních mozkových příhodách, pacienti s neurologickými onemocněními, kteří potřebují dokončení léčby nebo potřebují nabrat zpět svou fyzickou a duševní kondici, která jim umožní návrat do jejich původního prostředí.

Specializujeme se na fyzickou i psychickou, rehabilitační a rekondiční péči o nemocné. Na intenzivní rehabilitaci klademe značný důraz. Věnujeme významnou pozornost také antidekubitární péči. Zajišťujeme konziliární vyšetření v odborných ambulancích.

O pacienty pečuje tým specialistů lékařů, RHB pracovníků a specializovaného ošetřovatelského personálu.

Naše poslání

V návaznosti na historické poslání alžbětinek, zakladatelek nemocnice, je naším posláním poskytovat pacientům komplexní vysoce kvalitní péči v rovině lékařské, ošetřovatelské, sociální i duchovní, v souladu s křesťanskou etikou, s důrazem na úctu k životu, hlubokou lidskost a vlídnost.

Náš cíl

Naším cílem je dosáhnout zdravotního stavu pacienta, který mu umožní návrat do běžného života při dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti.

arrow-right