Nemocnice sv. Alžběty

O nás

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je církevní poskytovatel zdravotních služeb, který v Praze zajišťuje následnou lůžkovou péči s rozšířenou rehabilitací pro pacienty, přicházející k doléčení z akutních lůžek nemocnic. Kapacita následné lůžkové péče je více než 100 lůžek včetně lůžek sociálních.

Nemocnice poskytuje také ambulantní péči celé řady odborných lékařů. Vybrané ambulance se zaměřují na postcovidovou péči, která se zabývá následky po prodělání onemocnění Covid-19.

Moderní plicní ambulance nabízí komplexní vyšetření plic včetně postcovidového screeningu a respirační fyzioterapie a v postcovidové péči úzce spolupracuje s ambulancemi neurologie a rehabilitační lékařství.

Plánujeme rozvoj a rozšiřování lůžek následné léčebné péče a sociální péče, a rozvoji především plicní ambulance a fyzioterapie. Přitom nás čeká postupná oprava dlouhodobě podinvestované a neopravované budovy. Naším záměrem je areál nemocnice opravit a vrátit klášternímu objektu jeho původní nadčasový ráz.

O nás-alzbeta
arrow-right