Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Ceník doplňkových služeb

Ceník doplňkových služeb pro pacienty nemocnice

Pedikúra (kombinace suchá a mokrá)       300 Kč
Manikúra                                                            120 Kč

 

Objednání:

Objednávky přijímá od pacienta ošetřující personál nebo od osoby blízké sociální pracovnice M.Volfová. Služba se platí z hotovosti či z depozitu pacienta. Služba vč. plateb je zprostředkována. Dodavatel: Alice Pflegerová, Jana Svobodová.

arrow-right