Nemocnice sv. Alžběty
Ambulance

Ambulance chronických ran

otevřeli jsme novou ambulanci chronických ran

Rozsáhlý rozhovor o ambulanci s náměstkyní pro léčebnou a preventivní péči MUDr. Ivanou Doleželovou, MBA naleznete zde.

Nemocnice sv. Alžběty od září 2023 otevřela specializovanou ambulanci chronických ran. Odborná ambulance je určena pro pacienty s dlouhodobě se nehojícími defekty (nehojí se déle než 3 měsíce).

Chronická rána je trvalou zátěží pro imunitní systém, protože rána není sterilní a imunitní systém musí infekce zvládat, což vede k postupnému vyčerpávání organismu. Hojení rány je i energeticky náročný proces, kterému se organismus musí trvale věnovat.

Hojení ran není pouze lokální léčba, ale jedná se o léčbu komplexní. Léčbu onemocnění a všech příčin, které přetrvávání otevřené nehojící se rány způsobují nebo podporují.

Ambulance chronických ran bude provozována pod geriatrickou ambulancí, a to proto, že převážná většina nemocných je vyššího věku. Ambulantní internista, geriatr společně se specializovanou sestrou tzv. ranhojičkou se dlouhodobě věnují komplexnímu přístupu k hojení chronické rány u pacientů na našich lůžkových odděleních a od září 2023 přenesou své odborné a pracovní zkušenosti do nově otevřené ambulance.

Ambulance se bude zabývat komplikacemi při hojení diabetických defektů, bércových vředů, operačních ran, dekubitů a jiných dlouhodobě se nehojících defektů. Nabídneme komplexní diagnostiku, léčbu i edukaci nemocných.

Při léčbě používáme nejmodernější terapeutické metody hojení defektů s využitím vlhkého hojení a podtlakové terapie a v případě potřeby spolupracujeme s multidisciplinárním týmem.

Na ambulantní péči může v případě potřeby navázat i možnost lůžkového ošetření nehojícího se defektu.

 

Objednání do ambulance:

Objednání je možné s žádankou od praktického lékaře, ale i bez ní. Je však vždy nutné, aby pacient s sebou přinesl tzv. historii rány – tj. informace v lékařské zprávě od kdy a čím byla a je rána léčená, jaké byly úspěchy a neúspěchy v léčbě. Současně by pacient měl s sebou přinést soupis užívaných léků a seznam svých chronických onemocnění.

arrow-right