Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Ceník a úhrada pobytu

Ceny pokojů na oddělení následné lůžkové péče

Název pokoje
Počet lůžek
Cena za den
Pokoj
5 lůžkový
240.- Kč
Pokoj
3 lůžkový
340.- Kč
Pokoj
2 lůžkový
490.- Kč
Pokoj
2 lůžkový
Informace na vyžádání
Pokoj
1 lůžkový
Informace na vyžádání

Způsob úhrady pobytu

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o. vystaví fakturu za pobyt do 5. pracovního dne v měsíci na aktuální kalendářní měsíc se splatností faktury do 10. dne od data vystavení.

  • bankovním převodem na účet č. 1387348523/2700 (variabilní symbol číslo faktury)
  • v hotovosti na recepci v přízemí Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o.
  • kartou na recepci v přízemí Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o.

Za předpokladu, že je pobyt ukončený dříve, bude vyúčtování provedeno opravným dokladem se splatností 10 dní po propuštění.

arrow-right