Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Realizované projekty

Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2022

Označení provozovny nemocnice 3D světelným názvem nemocnice a informační tabulí byl realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Projekt Zdravotní péče o dlouhodobě nemocné v Nemocnici sv. Alžběty

Projekt Zdravotní péče o dlouhodobě nemocné v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Polohovací hadi

pro antidekubitní péči na lůžkách následné péče

EKG

pro monitoraci pacientů

Teleskopické zástěny

mezi lůžky pro zvýšení hygieny a soukromí pacientů

arrow-right