Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Dominik kardinál Duka celebroval v Nemocnici sv. Alžběty mši svatou

Dominik kardinál Duka celebroval v Nemocnici sv. Alžběty mši svatou

U příležitosti Světového dne nemocných celebroval Mons. Dominik Duka ve středu 7. února v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi mši svatou za lékaře, zdravotnický personál, pacienty a jejich příbuzné i zesnulé. 

Kardinál mši odsloužil přímo na jednom z oddělení nemocnice, které přiléhá ke klášternímu kostelu Panny Marie Bolestné. Díky tomu se jí mohli zúčastnit také pacienti, kteří jsou u nás hospitalizováni v rámci následné lůžkové péče a mívají často problémy s mobilitou.

Světový den nemocných připomíná Zjevení Panny Marie v Lurdech. Ve mši proto kardinál vzpomněl nejen Lurdy, ale také další poutní místa. Neodkazoval nicméně pouze k síle Boha uzdravovat, ale zdůraznil i kvalitu českého zdravotnictví, jíž bychom si měli vážit, jelikož...

"... lékař léčí, Bůh uzdravuje."

Mons. Dominik Duka, 7. 2. 2024 

S nadhledem hovořil Mons. Duka o zdraví nejen obecně, ale též o svém vlastním, stejně tak o nutnosti tolerance, trpělivosti a vzájemného pochopení mezi pacienty, lékaři, rodinou a ošetřujícím personálem. Na konci mše požehnal kardinál nemocnici a pacientům.

Kardinál vykonal u příležitosti Světového dne nemocných v naší nemocnici mši již podruhé, zajímaly ho proto i plány Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi do budoucna. Ty mu představilo vedení nemocnice v debatě, která navazovala na jeho setkání s pacienty na oddělení následné lůžkové péče. A protože je jedním z velkých a brzkých plánů završení rekonstrukce vnitřní zahrady komplexu nemocnice, doufáme, že naši nemocnici Jeho Eminence u příležitosti slavnostního otevření zahrady opět poctí svou návštěvou. 

crossarrow-right