Nemocnice sv. Alžběty

Postcovidový syndrom

Post-COVID syndrom je soubor respiračních a nerespiračních příznaků, které přetrvávají po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění COVID-19, které patofyziologicky souvisí s tímto onemocněním a nejsou vysvětlitelné jinou příčinou.

Post-COVID syndrom/postižení může pravděpodobně postihnout jakýkoliv orgánový systém, dominantně však poškozuje respirační systém (horní a dolní dýchací cesty a plíce) a snižuje toleranci fyzické zátěže. Často má i své psychické (úzkost, deprese, post-traumatická stresová porucha), dermatologické (telogenní efluvium) případně neurologické (insomnie, cephalea) následky a řadu dalších. [Mayo Clinic 2020, RACGP 2020]

Post-COVID syndrom/postižení může být, v některých případech, oligosymptomatický ev. zcela asymtomatický, pouze s vyjádřenými patologickými nálezy v rámci provedených vyšetření.

 

Mezi časté příznaky post-COVID syndromu patří:

 • Extrémní/dlouhodobá únava
 • Svalová slabost, fyzická dekondice, bolesti kloubů
 • Zvýšená teplota, zvýšené pocení
 • Neschopnost se soustředit, výpadky paměti („mozková mlha“)
 • Změny nálady, někdy doprovázené depresí/anxietou
 • Potíže se spánkem zejména charakteru nespavosti, bolesti hlavy
 • Bodavé bolesti v rukou a nohou, parestézie
 • Zažívací obtíže – průjem, zácpa, nechutenství, nevolnost, zvracení
 • Dlouhotrvající ztráta chuti a čichu
 • Bolest v krku a potíže s polykáním
 • Kožní eflorescence různého typu, zvýšené vypadávání vlasů (telogenní efluvium)
 • Dušnost a dechový dyskomfort, dechově podmíněná redukce tolerance fyzické zátěže
 • Bolesti na hrudi a dyskomfort na hrudníku
 • Kašel (suchý i produktivní)
 • Bušení srdce, palpitace

 

Diagnostika

Pacient po onemocnění COVID-19 je nejdříve vyšetřován praktickým lékařem méně často jiným lékařem. Toto iniciální vyšetření je zaměřeno na ošetření pacientů v prvních týdnech po překonání COVID-19 a na vyloučení jiné příčiny obtíží.

Pro pacienty s výraznými respiračními obtížemi, případně pro pacienty s polymorfními obtížemi s výrazným podílem respiračních je druhým krokem vyšetření v ambulanci pneumologa.

 

Pneumolog by měl věnovat pozornost zejména:

 1. všem osobám po předchozí hospitalizaci s COVID pneumonií (největší priorita), nezávisle na přítomnosti symptomů
 2. pacienti po ambulantně léčené COVID pneumonii, nezávisle na přítomnosti symptomů
 3. ambulantně léčeným pacientům s prokázaným COVID bez projevů pneumonie nicméně s přítomností post-COVID symptomů > 12 týdnů
 4. ambulantně léčení pacienti se suspektním COVID (bez znalosti PCR či antigenu) bez projevů pneumonie, nicméně s přítomností post-COVID symptomů >12 týdnů

 

V případě zjevného extra-pulmonálního postižení pacienta pneumolog či praktický lékař bez odkladu vyřeší nebo odešle k patřičnému oborovému specialistovi (seznam odborností pokrývá pestrou paletu post-COVID a zahrnuje hlavně následující specializace: hematologie, dermatologie, psychiatrie, neurologie, nefrologie, revmatologie, kardiologie, ORL).

 

Zdroj:

Výběr z odborného materiálu České pneumologické a ftiseologické společnosti ČSL JLP.

Stručný poziční dokument ČPFS ČLS JEP (aktualizace předchozího dokumentu, červen 2021) Kopecký, Skála, Neumannová, Koblížek – pracovní skupina ČPFS ČLS JEP.

 

 

 

arrow-right