Nemocnice sv. Alžběty

Vizitka - Bc. Marcel Viliam Dorotjak

Můžete, prosím, představit své vzdělání a odbornou kvalifikaci?

Vystudoval jsem bakaláře v oboru fyzioterapie.

Jaké specializace nebo oblasti fyzioterapie se věnujete?

Nejvíce mi konvenuje práce s pacienty, kteří mají vertebrogenní zdravotní potíže a pacienti po úrazech resp. operacích statických kloubů a ramenních kloubů. Nemůžu však říct, že je to moje specializace.

Které kurzy nebo certifikace považujete za nejdůležitější pro svou praxi a proč?

V práci hlavně využívám kinezioterapeutický koncept DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) a znalosti z kurzu diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy.

Na jaký úspěch nebo moment ve své kariéře jste nejvíce hrdí?

Pro mně je satisfakcí každá úspěšná a efektivní terapie s pacientem, když mi na poslední návštěvě pacient řekne, že zdravotní problémy s kterými ke mně přišel odezněly. Těch šťastných chvil je mnoho a dávají smysl moji práci.

Jaká je vaše filozofie nebo přístup k fyzioterapii? Jaké metody a přístrojové vybavení využíváte?

V moji práci je největší prioritou úspěšná terapie, a tomu je podřízený pracovní přístup. Odvést maximum pro to, aby byl pacient spokojený, samozřejmě medicína má svoje limity a ne vždy jsme úspěšní. Z přístrojové terapie nejvíce používám kombinovanou elektroterapii (ultrazvuk a TENS resp. IF proudy).

Jaké nové techniky nebo trendy ve fyzioterapii vás v poslední době nejvíce zaujaly?

Nejvíce mě zajímají kinezioterapeutické metody založené na neurofyziologickém podkladě.

Můžete popsat jeden z nejnáročnějších případů, se kterým jste se setkali, a jak jste k němu přistoupili?

V paměti mi utkvěl pacient s periferní parézou n. axilaris (PHK nebyla schopná udělat některé pohyby v ramenním kloubu) a cca po roce se hybnost obnovila.

 Jakým způsobem se snažíte neustále zlepšovat své odborné znalosti a dovednosti?

Absolvováním odborných kurzů, čtením odborné literatury a konzultace s kolegy z jiných pracovišť.

Co vás motivuje a baví na práci fyzioterapeuta nejvíce?

Možnost pomoc zkvalitnit aktivní život lidí.

Máte nějaké koníčky nebo zájmy, které se prolínají s vaší profesí fyzioterapeuta?

Základem fyzioterapie je léčba bolesti nebo omezení pohybu cvičením, takže každá sportovní aktivita prováděná vhodným způsobem je vlastně „fyzioterapie“.

arrow-right