Nemocnice sv. Alžběty

Vizitka - Vondruška Matouš Dis.

Můžete, prosím, představit své vzdělání a odbornou kvalifikaci?

Střední  zdravotnická škola Praha 10

Vyšší odborná škola zdravotnická Praha 4

The McKenzie Institute International:

 • Mechanical diagnosis and therapy
 • Part A The Lumbar Spine
 • Part B The Cervical and Thoracis Spine
 • Part C Problem Solving
 • Part D Advanced Problem Solving
 • Part E The Human Extremities
 • McKenzie-Refreš

Instruct:

 • Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Manuální terapie podle Mojžíšové-Refreš
 • Metoda McKenzie v kontextu centrované postury

Kinezio University:

 • Kinesio Taping Assesments, Fundamental Concepts and Techniques
 • Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning

Fyzioterapie Bezvodová:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy

Rehabilitace Bitnar:

 • Komplexní terapie trigger pointů a globální reciproční svalová inhibice praxi
 • Společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP:
 • Certifikovaný kurz pro fyzioterapeuty

Konference:

 • Klinika rehabilitačního lékařství FNKV
 • Pohybové stereotypy 2006
 • Česká hiporehabilitační společnost
 • Sjezd-konference České hiporehabilitační společnosti 2006
 • Společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP
 • Lasery v medicíně 2009

Jaké specializace nebo oblasti fyzioterapie se věnujete?

Poruchám osového aparátu: derangement meziobratlové ploténky, fixovaný nervový kořen, manuální terapii měkkých tkání, manuální mobilizace osového aparátu a periferních kloubů.

Které kurzy nebo certifikace považujete za nejdůležitější pro svou praxi a proč?

 • The McKenzie Institute International
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách
 • Manuální terapie podle Mojžíšové

Tyto principy léčby jsou nejčastěji využitelné.

Na jaký úspěch nebo moment ve své kariéře jste nejvíce hrdí

Na jakékoli zlepšení stavu klienta.

Jaká je vaše filozofie nebo přístup k fyzioterapii? Jaké metody a přístrojové vybavení využíváte?

Cvičením bez bolesti a manuálním ošetřením k uvolnění. LTV na neurofyziologickém podkladě, LTV kondiční a analytické metody, mobilizace páteře a periferních kloubů, techniky měkkých tkání, fyzikální terapie I-IV.

Jaké nové techniky nebo trendy ve fyzioterapii vás v poslední době nejvíce zaujaly?

Vývoj metody ACT a spirální dynamiky.

Můžete popsat jeden z nejnáročnějších případů, se kterým jste se setkali, a jak jste k němu přistoupili?

Každý případ akutní bolesti je v dané chvíli nejnáročnější.

 Jakým způsobem se snažíte neustále zlepšovat své odborné znalosti a dovednosti?

Sledováním vývoje jednotlivých metod a absolvováním vhodných kurzů a školení.

Co vás motivuje a baví na práci fyzioterapeuta nejvíce?

Jakékoli zlepšení stavu klienta.

Máte nějaké koníčky nebo zájmy, které se prolínají s vaší profesí fyzioterapeuta?

Aktivně sportuji.

arrow-right