Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Bodypletysmografie v naší nemocnici

Bodypletysmografie v naší nemocnici

Bodypletysmografie je komplexní funkční vyšetření plic. V pneumologii představuje významnou metodu pro diagnostiku plicních onemocnění.
Komplexní plicní vyšetření je vhodné pro pacienty:
- s dechovými problémy
- s podezřením na plicní nemoci
- s diagnózou plicního onemocnění
Naše moderní přístroje Bodystik a Diffustik pomáhají k diagnostice plicních onemocnění či k monitoraci účinnosti léčby. S žádankou od praktického lékaře se objednejte na naší recepci.
arrow-right