Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Jak moc je důležité pro ležícího pacienta mít správnou matraci?

Jak moc je důležité pro ležícího pacienta mít správnou matraci?

Ležící pacient, ať je důvod jeho imobility jakýkoliv, je ve vysokém riziku vzniku otlaků a proleženin. Stejně tak ale mohou vznikat otlaky a proleženiny u pacientů pohybujících se na vozíku. Rozhodující pro vznik defektu je tlak na stále stejné místo, což vzniká při strnulé poloze celého nebo části těla bez jakýchkoliv drobných pohybů. Tyto pohyby totiž umožňují přerušované a střídavé prokrvení kůže, tedy dodávku živin a kyslíku do tkáně/kůže.

Co je tedy příčinou vzniku dekubitu?

Nedostatečné zásobování kůže v konkrétním úseku nebo části těla krví, která přináší především živiny a kyslík a současně zabránění odchodu splodin zužitkované výživy. To „přiskřípnutí“ cévního oběhu způsobuje tlak váhy těla proti podložce a absence jakýchkoliv spontánních pohybů. Tento problém není však takto jednoduchý, protože existuje hodně přispívajících faktorů, které zhoršují kondici kůže a zvyšují riziko vzniku defektu.

K nejčastějším přispívatelům, zvyšujícím riziko dekubitů jsou:

  • Věk pacienta – čím starší, tím se riziko zvyšuje
  • Chronická onemocnění – některá onemocnění mají větší riziko než jiná
  • Momentální zdravotní stav pacienta
  • Chronicky užívané léky
  • Stav výživy pacienta, i když neplatí, že hubený pacient má větší riziko vzniku dekubitů, míra rizika je pro obézního i kachektického pacienta rovnocenná
  • Kvalita a stav kůže

Jaký význam má antidekubitární matrace?

V Nemocnici sv. Alžběty užíváme dva druhy antidekubitárních matrací, které dokáží nahradit chybějící drobné pohyby pacienta a střídavě, v pravidelných intervalech zmírňují tlak podložky, resp. uvolňují prokrvení tak, aby společně s řešením ostatních přispívajících faktorů a pravidelném polohováním pacienta k defektům nedošlo.

Správná matrace, resp antidekubitární matrace je jen část prevence a léčby chronických dekubitárních vředů a automaticky neznamená, že ke vzniku defektů nemůže dojít. Rozhodující jsou životní a funkční rezervy organizmu. V konečných fázích života, nebo při závažném průběhu interních onemocnění, kdy jsou vyčerpány veškeré životní a funkční rezervy, včetně reparačních a regeneračních schopností organizmu se defekty tvoří i přes aplikaci veškerých preventivních a léčebných opatření, i přes polohování a antidekubitární matrace.

V Nemocnici sv. Alžběty jsou vypracovány postupy komplexní prevence a péče o pacienty s chronickými chorobami a poruchami mobility. Pro část lůžkových kapacit si z akutních nemocnic  přebíráme pacienty s výše popsanými obtížemi a hendikepy a kromě stabilizace a léčení zdravotních obtíží úspěšně  řešíme imobilitu, soběstačnost, včetně léčby defektů.

Na fotografii je hybridní matrace SLK BlueCare, jíž jsou vybavena vybraná lůžka na oddělení následné péče Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi. Investice do těchto nákladných systémů koresponduje s důrazem vedení následné péče na antidekubitární péči v nemocnici.

arrow-right