Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, přijel navštívit pacienty a personál Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, přijel navštívit pacienty a personál Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Mší svatou slouženou za pacienty, personál a vedení nemocnice započala návštěva pražského arcibiskupa v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi. Chodba na oddělení následné péče se proměnila v duchovní místo a zcela se zaplnila pacienty, kteří využili možnosti se účastnit mše doslova před dveřmi jejich pokojů.

"Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste učinili..." Tímto výňatkem z evangelia vyzdvihl arcibiskup život sv. Alžběty, která obětovala celý svůj život službě potřebným. Mons. Jan Graubner poprosil personál, aby měl příklad sv. Alžběty neustále před očima a poprosil i pacienty, aby uměli milovat své ošetřovatelé a byli na ně trpěliví a milí. "Pokud budeme sloužit z lásky a budeme obětaví, pán Bůh na to nezapomene", ukončil své kázání arcibiskup.

Po mši svaté navštívil Mons. Jan Graubner oddělení následné péče a v soukromí pozdravil řadu pacientů u jejich lůžek.

Po prohlídce klášterního kostela Panny Marie Sedmibolestné u alžbětinek pohovořil arcibiskup s vedením nemocnice, které mu představilo rozvojové plány této církevní nemocnice.

crossarrow-right