Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Nemocnice otevírá novou ambulanci Geriatrie

Nemocnice otevírá novou ambulanci Geriatrie

Objednáváme pacienty nad 65 let do naší nové ambulance Geriatrie.

 

Na geriatrické ambulanci zajišťujeme diagnostiku, léčbu a sledování pacientů nad 65 let:

  • s chronickými chorobami, zejména se syndromem geriatrické křehkosti
  • s kognitivními poruchami v návaznosti na diagnostikovanou poruchu u praktického lékaře, nebo jen na základě podezření rodiny a okolí pacienta
  • s malnutricí, různými poruchami výživy

 

Provádíme:

  • komplexní vyšetření včetně testování demence
  • diagnostiku a léčbu podvýživy, indikaci a preskripci domácí enterální výživy k zajištění optimálního nutričního stavu

 

Naším cílem je co nejdéle zachovat soběstačnost seniora v jeho přirozeném prostředí, předcházet dekompenzacím a nastavit podmínky pro co nejlepší psychickou i fyzickou pohodu našich pacientů.

Do ambulance se můžete přihlásit k vyšetření se žádankou ošetřujícího lékaře o vyšetření nebo i bez žádanky, telefonicky přes recepci nebo on-line objednáním, a to od 1.11.2021.

arrow-right