Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Následná lůžková péče s rozšířenou rehabilitaci - co to vlastně znamená?

Následná lůžková péče s rozšířenou rehabilitaci - co to vlastně znamená?

Na tuto otázku jsme se zeptali MUDr. Ivany Doleželové, MBA, náměstkyně pro léčebnou a preventivní péči Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi. 

Co to tedy znamená rozšířená rehabilitace?

Nejedná se pouze o rehabilitaci ve smyslu fyzioterapie, ale i ergoterapie, a to vše rozšířeno o kognitivní trénování.

Proč všechny tyto disciplíny společně a proč nestačí pouze fyzioterapie?

Pacienti, kteří jsou k nám překládání mají komplexnější a hůře konkretizovatelný problém se soběstačností, poruchou hybnosti, poruchou chůze apod. Co jedinec to jiný rozsah postižení. Tomu všemu říkáme ztráta funkční zdatnosti. Abychom mohli u pacienta určit co nejoptimálnější cestu návratu do původní funkční kondice, musíme dobře znát pacientův aktuální zdravotní stav, tedy stav chronických onemocnění, denní lékovou medikaci, fyzická omezení a současně i stav mozkových schopností, protože mozek je ten orgán, který řídí a umožňuje veškerou fyzickou aktivitu pacienta. Velkou výhodou pro nás je znalost zdravotních a funkčních schopností i v předchorobí pacienta, při čem nám velmi pomáhají informace od blízkých a rodiny.

Základní zásadou je, co se na počátku zdá, nemusí být tak i v dalším průběhu. Ke stanovení diagnóz nejen lékařských a ošetřovatelských, ale i rehabilitačních musíme u pacienta provést řadu odborných vyšetření, srovnávacích funkčních testů v intervalu nejméně 2 až 3 týdnů. Dříve nedokážeme odpovědět na velmi časté otázky, zda pacient bude soběstačný nebo nikoliv. Od rodinných příslušníků je nutná velká dávka trpělivosti a součinnost s personálem, komunikaci s lékařem, aby se komplex všech léčebných a RHB postupů setkal s pozitivní odezvou u pacienta a stav se zlepšoval.

Náš tým RHB pracovníků, erudovaných fyzioterapeutů, ergoterapeutky, trenérů zdravotní tělesné výchovy poskytuje RHB služby 2x denně v individualizovaném anebo skupinovém režimu podle potřeb a schopností pacienta. Každý pacient má vytvořen individuální plán RHB, některé pravidelné RHB aktivity jsou zveřejněny na pokojích pacientů na nástěnkách. Na rehabilitaci pacientů s velmi těžkými a závažnými interními onemocněními a ve vážném stavu imobility, v tzv. imobilizačním syndromu, pracuje ošetřovatelský personál, tedy sestřičky s kvalifikací v rehabilitačním ošetřovatelství. To proto, že tyto závažné stavy nejsou již pouze fyzickým nebo psychickým hendikepem, ale rozvíjí se zde změny v srdeční činnosti a krevním oběhu, regulacích dýchání a krevního tlaku, v regulacích vyprazdňování, dochází o odvápňování páteře, atrofii svalstva atd.. Je to komplex somatických a funkčních postižení, který se velmi těžce vrací do původního stavu, a to zpravidla v závislosti na stavu a kompenzaci chronických onemocnění pacienta.

Komplexní RHB léčba pacienta seniorského věku s chronickými chorobami a u některých nemocných i po operacích je tady komplexní léčebnou činností lékařů, sester a RHB pracovníků, opírající se o vědecky podložené testování a vyšetřování. Je velmi vhodné, když se nejbližší a příbuzní nemocného, dříve než začnou podnikat sami RHB akce s pacienty, seznámí se stavem pacienta, s jeho možnostmi a schopnostmi a poté vstoupí do léčby dle pokynů personálu. Přítomnost a účast rodiny na sociální RHB je velmi významná a velmi často pomáhá pacientům překonat období depresivního ladění z dlouhotrvajících, týdenních a měsíčních cvičeních, jejichž efekt a pozitivní dopad na soběstačnost je někdy velmi pozvolný.

Kde můžete zjistit informace o zdravotní, fyzické a duševní kondici svého blízkého a kde můžete získat informace, jak postupovat, jak se do péče zapojit?

Vždy u ošetřujícího lékaře, kde obdržíte komplexní informaci, včetně krátkodobé perspektivy vývoje. U RHB pracovníka zjistíte, jaké jsou pokroky v hybnosti, případně kognitivních schopnostech a jakým způsobem můžete přispět ke zlepšení. U sester dostanete informace o základní soběstačnosti a schopnostech sebepéče, o stravování a výživových potřebách pacienta a opět, jakým způsobem můžete k léčbě přispět. Našim pacientům a vašim blízkým nepřispívá ke zlepšování celkového stavu tříštění komplexního postupu léčbě tím, že do něj nevhodně nebo intenzifikovaně vstupujete podle vašeho uvážení. Vždy se o vaší pomoci poraďte s ošetřujícím personálem.

 

 

arrow-right