Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi se zapojila do výuky Univerzity Karlovy

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi se zapojila do výuky Univerzity Karlovy

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi se v květnu 2024 stala fakultním zařízením Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Studenti studijního programu Speciální pedagogika budou mít nyní možnost získávat cenné praktické zkušenosti přímo v naší nemocnici.

Tato spolupráce přináší výhody pro obě strany. Naši pacienti získají přístup k nejnovějším poznatkům a metodám péče, které studenti přinášejí. Naši zaměstnanci, kteří často disponují pedagogickým vzděláním, budou mít možnost předávat své zkušenosti a dovednosti studentům. To vede k celkovému zvýšení kvality péče o pacienty, což je naší prioritou.

Ideální model pro přípravu odborníků

Spojení pedagogických aktivit s praktickým výcvikem v nemocnici je ideální model pro přípravu budoucích odborníků. Studenti se učí a rostou v prostředí, které jim poskytuje reálný pohled na každodenní práci v oboru zdravotnictví a speciální pedagogiky.

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi se zavázala poskytovat nejen špičkovou péči pacientům, ale také podporovat vzdělávání a profesní růst mladých odborníků. Partnerství s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy je tedy přirozeným krokem v naší snaze o neustálé zlepšování a inovace v oblasti zdravotní péče.

Těšíme se na spolupráci se studenty a věříme, že toto nové propojení přinese mnoho pozitivního jak pro ně, tak pro naše zaměstnance a pacienty. Naše nemocnice se tak stává místem, kde se teorie spojuje s praxí a kde se budují pevné základy pro budoucnost nejen zdravotnických profesí.

arrow-right