Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi slaví 300 let kontinuálního provozu

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi slaví 300 let kontinuálního provozu

26. ledna 2022 uplynulo 300 let ode dne, kdy císař Karel VI. v zakládací listině povolil řádu alžbětinek zakoupení místa Na Slupi pro stavbu jejich kláštera, jehož součástí bude nemocnice, která bude nabízet bezplatnou péči o nemocné ženy, která v té době v Praze chyběla. Celá tři staletí slouží toto místo potřebným. V současné době nese zařízení jméno Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, není už určeno výhradně ženským pacientkám, ale poskytuje následnou lůžkovou péči a ambulantní péči pro pacienty z Prahy a okolí.

Alžbětinky, zakladatelky nemocnice, se v péči o nemocné inspirovali sv. Alžbětou, uherskou princeznou, která v Německu, kde žila, postavila špitál a sama denně ošetřovala nemocné. Tato princezna byla přes otce sestřenicí českého krále Václava I. a jeho sestry sv. Anežky České.

Autorem projektu kláštera s nemocnicí byl Kilián Ignác Dientzenhofer, slavný český architekt a stavitel, významný představitel vrcholného baroka. Klášterní budova byla vystavěna v letech 1726–1732 s finanční podporou české šlechty. Stavba samotné nemocnice byla zahájena 8. dubna 1728.

Nemocnice se pyšnila svého času největším a nejvyšším nemocničním sálem v Praze, který přesahoval dvě patra. Po vystěhování alžbětinek komunisty v roce 1957 byl sál zlikvidován a přestavěn na jednotlivé místnosti.

„Vzhled sálu činí spíše dojem mohutné lodi chrámové, neb umělecké obrazárny než síně utrpení a bolesti.“ (J. Lenz – lékař nemocnice)

Duchovním „mottem“ alžbětinek v péči o nemocné byl čtyřicátý verš z 25. kapitoly Matoušova evangelia „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Nemocným se mělo dostat jak duchovního povzbuzení, tak tělesného ošetření, zabezpečovaného kromě řádových sester ještě lékařem a ranhojičem.

V době svého největšího rozkvětu, ve 30. letech 20. století, se nemocnice modernizovala a stala se známým vědeckým a fakultním pracovištěm. V roce 1948 byla nemocnice znárodněna, řádové sestry byly internovány v Broumově. Budova nemocnice byla řádu navrácena v roce 1991, provoz byl však zprivatizován a skončil s miliónovými dluhy. V roce 2019 se sestrám alžbětinkám po složitých jednáních podařilo získat i provoz nemocnice, areál i samotná společnost provozující nemocnici jsou tak ve stejných rukou jako před 300 lety.

Církevní zdravotnické zařízení nyní pečuje o pacienty přicházející k doléčení po akutních hospitalizacích, operacích či při zhoršení zdravotního stavu v domácím prostředí. Nemocnice poskytuje také ambulantní péči celé řady odborných lékařů. Moderní plicní ambulance nabízí komplexní vyšetření plic včetně postcovidového screeningu. Na následky prodělání onemocnění Covid-19 se zaměřují i ambulance neurologie a rehabilitační lékařství.

 

 

crossarrow-right