Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Oslava 300 let Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Oslava 300 let Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Děkovná mše celebrovaná pražským biskupem Mons. Zdenkem Wasserbauerem započala ve středu 1.6. 2022 oslavu 300 let pražské církevní nemocnice sv. Alžběty Na Slupi. Biskup v kázání poděkoval alžbětinkám, které nemocnici založily a vybudovaly, za zdravotní péči a útěchu, kterou po staletí poskytovaly nemocným a trpícím.

Ředitel nemocnice Karel Matyska se k děkování připojil a vyzdvihl zejména trpělivost a úsilí, se kterým alžbětinky i přes všechny problémy dokázaly nemocnici zachovat do dnešních dnů. Zmínil těžké období od znárodnění nemocnice až do roku 2019, kdy se provoz nemocnice doslova malým zázrakem podařilo vrátit do rukou Katolické církve. Dík putoval i přítomné starostce Městské části Prahy 2 Alexandře Udženije za podporu nemocnice při řešení překážek, se kterým se zařízení potýkalo. Projev hluboké úcty a obdivu vyjádřil ředitel zejména zdravotníkům nemocnice, přítomným lékařkám, primářce a hlavní sestře za mimořádnou obětavost během těžkého období pandemie Covid-19 a za laskavý a přátelský přístup k pacientům.

Po mši následovala přednáška našeho předního historika prof. Jana Royta o historii nemocnice a alžbětinské péči, při které posluchači měli jedinečnou příležitost spatřit výjimečný obraz sv. Alžběty, který dominoval oltáři již neexistujícího hlavního nemocničního sálu (zlikvidovaného po znárodnění nemocnice). Profesor seznámil přítomné i s těsným propojením zakladatelek nemocnice se sítí fundátorů, zejména z řad českých šlechtičen, které svými donacemi umožňovaly působení řeholních sester v několika rovinách – v existenci komunity, v ošetřovatelském působení sester v nemocnici a v rovině liturgické. Donátoři nebyly jen v pozici boháčů, kteří věnují svoje přebytky na dobré díly, jejich fundace reprezentovaly rodinnou zbožnost. Milým překvapením přednášky byla návštěva hraběnky Ursuly Czernin, jelikož na stavbu kláštera a nemocnice v 18. století významným způsobem přispěla Marie Markéta z Valdštejna, rozená Černínová.

Oslavu v příjemných večerních hodinách za přítomnosti zástupců několika městských částí ukončil koncert Petra Špačka a jeho bandu v zahradách nemocnice Na Slupi.

Fotografie: Martina Řehořová, Člověk a Víra

crossarrow-right