Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Otevřeli jsme novou ambulanci respirační fyzioterapie

Otevřeli jsme novou ambulanci respirační fyzioterapie

Respirační fyzioterapie se zaměřuje na aktivaci dýchacích svalů, usnadnění vykašláváni a reedukaci chybného dechového stereotypu. Patři k podpůrné léčbě u pacientů zejména s diagnózou bronchiálního astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), cystické fibrózy, bronchiektázií, dále u sekundárních dýchacích obtíží, například u neurologických onemocnění. Dechová rehabilitace je vhodná u pacientů s následky po prodělání Covid-19. Po stabilizaci pacienta je jejím cílem snížení dušnosti, podpory optimálního dechového vzoru a dostatečného rozvíjení hrudníku, udržení optimální síly dýchacích i ostatních příčně pruhovaných svalů a postupná adaptace pacienta na zátěž.

arrow-right