Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Partnerství Konventu sester Alžbětinek v Praze Na Slupi při budování Kampusu Albertov

Partnerství Konventu sester Alžbětinek v Praze Na Slupi při budování Kampusu Albertov

Za účelem rozvoje a podpory vzdělanosti a zachování kulturního dědictví uzavřel Konvent sester Alžbětinek v Praze, který vlastní Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi, spolupráci s Univerzitou Karlovou při budování Kampusu Albertov. Ten bude určen pro výuková a vědecká centra pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Nové objekty kampusu – Biocentrum a Globcentrum by měly studentům i odborníkům z celé ČR i ze zahraničí sloužit už v akademickém roce 2026/2027.

Výstavba Kampusu Albertov byla slavnostně zahájena v pondělí 18. října 2021 poklepáním základního kamene za přítomnosti zástupců Univerzity Karlovy, hlavního města Prahy a Vlády ČR. Za Konvent sester Alžbětinek se ceremoniálu zúčastnil papežský komisař konventu P. ICLic. Mgr. Josef Jančář, O.Carm. za Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi jednatel RNDr. Karel Matyska, CSc. a  Ing. Tomáš Petrůj, PhD., který projekt partnerství s Univerzitou Karlovou za alžbětinský areál koordinuje a řídí.

Věříme, že v důsledku budoucího vybudování Kampusu Albertov, který bude sloužit nejen pro studenty a pracovníky Univerzity Karlovy přinese tato spolupráce vzájemné obohacení jak v rovině společenské, vzdělávací, tak i v rovině kulturní jak církvi, tak sestrám alžbětinkám a jejich nemocnici i široké veřejnosti a celkově zlepší životní úroveň občanů žijících v okolí Albertova.

crossarrow-right