Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Představujeme naši ambulanci neurologie

Představujeme naši ambulanci neurologie

Neurologická ambulance poskytuje vyšetření a léčbu celého spektra neurologických diagnóz.

Naší cílovou skupinou jsou pacienti s vertebrogenním onemocněním, s bolestmi hlavy, zad, se spánkovou poruchou, se syndromem neklidných nohou, pacienti se zhoršenou pamětí, demencí, pacienti s hendikepy po CMP, s epilepsií, polyneuropatií, s extrapyramidovým onemocněním. Pracoviště se zabývá neurologickými poruchami po prodělané nemoci Covid-19 nebo po očkování.

Základní filozofie našeho pracoviště je založena na poskytnutí vysokého standardu léčby, vstřícném a lidském vztahu k našim pacientům.

Pacienty podrobně vyšetřujeme, spolupracujeme s dalšími pracovišti ohledně zobrazovacích vyšetření jako MRI, CT či RTG a funkčního vyšetření EMG a EEG.

Kromě zobrazovacích vyšetření a klinického vyšetření nabízíme pacientům s bolestmi zad aplikaci intradermálních pupenů s reflexním uvolněním svalů. Dále aplikujeme série myorelaxačně-analgetických infuzí. Na vyšetření u neurologa navazuje rehabilitace a fyzioterapie poskytovaná týmem specialistů naší nemocnice či dle místa bydliště .

Péče o pacienty po cévní mozkové příhodě (mrtvici) je nastavena k zabránění opakování příhody (sekundární prevence) a ke zlepšení jejich motoriky v našem oddělení fyzioterapie. Ne vždy je pacient schopen do nemocnice na rehabilitaci docházet, pak ve spolupráci s praktickým lékařem volíme možnost domácí péče, kdy spolupracující rehabilitační sestra chodí za pacientem domů. Zajišťujeme dovyšetření kardiologem přímo v naší nemocnici.

Sledujeme pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy po prodělání onemocnění Covid-19, které jsou často kvalifikovány jako postcovidový syndrom. Obtíže se projevují silnou únavou, přetrvávajícími dechovými obtížemi, tíží na hrudi, dušností, bolestmi hlavy, poruchou spánku a soustředění a úzkostmi. Nezřídka se objevuje svalová slabost a bolesti pohybového aparátu. Následné potíže mohou mít i ti, kteří nemoc prodělali bez výrazných komplikací. U všech pacientů s obtížemi je důležitá rekonvalescence. Stejně jako u jiných onemocnění během ní hraje klíčovou úlohu rehabilitace. Napomáhá regenerovat dechové funkce a vede ke zvýšení fyzické i psychické kondice. V neposlední řadě působí preventivně – zmírňuje či eliminuje působení dalších zdravotních komplikací na organismus pacienta. Po prodělání Covid-19 může docházet k více či méně závažnému poškození plic a průdušek. Přímo v našem zdravotnickém zařízení proto zajistíme pacientům komplexní vyšetření plicním specialistou, včetně funkčního vyšetření plic a v případě zjištěné patologie i možnost dechové rehabilitace. V naší nemocnici si zakládáme na dobře fungující mezioborové spolupráci.

Celá řada našich pacientů trpí bolestmi hlavy, například migrénami nebo tenzními bolestmi hlavy. Snažíme se vždy pečlivě vyšetřit příčiny a stanovit léčebný režim ke zmírnění obtíží. Pokud pacient splňuje kritéria pro nasazení biologické léčby, posíláme jej do specializovaného centra.

Postupně stárnoucí populaci trápí zhoršení paměti a proto sledujeme, léčíme a ve spolupráci s ordinací geriatrie provázíme pacienty i jejich pečující rodinné příslušníky každodenními těžkostmi. Naším cílem je zachovat co nejdéle soběstačnost seniorů a pomoci jim vést důstojný a pestrý život.

V souvislosti s válkou na Ukrajině poskytujeme péči pacientům uprchlíkům v rusko-ukrajinském jazyce. Jsme schopni se domluvit, vysvětlit postup vyšetření nebo léčebný postup i v jiných jazycích (anglicky, francouzsky).

crossarrow-right