Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Rehabilitace na odděleních následné lůžkové péče

Rehabilitace na odděleních následné lůžkové péče

Rehabilitace na odděleních následné péče (RHB) je nedílnou součástí komplexní léčby našich pacientů. Cílem RHB péče je zlepšení funkčních schopností pacienta vedoucích ke zlepšení soběstačnosti a komunikace s okolím.

Veškerá RHB a aktivizace pacientů je prováděna denně vyjma víkendů a svátků týmem rehabilitačních pracovníků skládajícím se z fyzioterapeutů, ergoterapeutů a certifikovaných cvičitelů.

Principem je vystavění individualizovaného léčebného rehabilitačního, ergoterapeutického programu s nácvikem dovedností na základě specializovaných vyšetření a funkčních testů. Podle závažnosti fyzických hendikepů a mentálních možností absolvují pacienti RHB jedenkrát nebo dvakrát denně, a to formou individuálního cvičení nebo skupinové terapie.

Veškerá rehabilitace na lůžkovém oddělení probíhá na základě indikace ošetřujícího lékaře.

 Účinnost a efekt RHB jsou velmi závislé na závažnosti zdravotního postižení pacienta a jeho chronických onemocněních, se kterými k nám vstupuje, na jeho věku a zejména na aktivní spolupráci pacienta při výkonu jednotlivých cvičení.

 Během RHB na našem oddělení používají pacienti námi zapůjčené RHB a kompenzační pomůcky. V případě, že pacient potřebuje kompenzační pomůcky i po odchodu z naší nemocnice, doporučuje fyzioterapeut vyšetření u RHB lékaře ke zvážení vhodnosti a předpisu konkrétní kompenzační pomůcky pro konkrétního pacienta (chodítka, berle, mechanické invalidní vozíky, polohovací pomůcky). Pacient odchází do domácí péče s poukazem na kompenzační pomůcku.

Kontrolovat průběh a obsah RHB cvičení může sám pacient, a i jeho blízcí v tabulce u lůžka pacienta. Bližší a podrobnější informace o probíhající RHB získává pacient při denním kontaktu s fyzioterapeutem. Jeho příbuzní a blízcí mohou informace získat při osobních návštěvách v konzultačních hodinách přímo s fyzioterapeuty.

 

arrow-right