Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi
Kategorie pozic

Kategorie pozice: Lékařský personál

Kategorie pozice: Lékařský personál

Lékař / Lékařka na odd. následné lůžkové péče

V rámci stabilní soukromé společnosti v centru Prahy

Diabetolog

S dokončenou specializací, nebo v předatestační přípravě v oboru, ev. kombinace diabetologie s jinou klinickou specializací

Internista

S dokončenou specializací nebo před dokončením specializace
arrow-right