Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Asistované videohovory pacienta se svou rodinou

Asistované videohovory pacienta se svou rodinou

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi nabízí asistovaný audio a video kontakt pacienta se svou rodinou, který je hojně využívaný zejména v období zákazu návštěv v nemocnici. Zeptali jsme Beatrix Sviezeny, která má v nemocnici na starost komunikaci nemocnice, jak můžou pacienti a jejich blízcí tuto službu využívat.

Proč jste se rozhodli k zavedení této služby?

Naše nemocnice podporuje kontakt pacienta s rodinou a jeho blízkými, protože jsme přesvědčeni, že přispívá k duševní pohodě pacienta a tím i k jeho léčebnému procesu. Jsme si zároveň vědomi, že zdravotní stav pacienta může mít vliv na jeho schopnost samostatně využívat ke komunikaci s osobou blízkou telefonní aparát. Řada rodin se tak nemůže spojit se svým blízkým, který je u nás hospitalizovaný dlouhé týdny. Reflektujeme také, že současná doba přináší časté zákazy návštěv na lůžkových odděleních nemocnic, které vedou k odloučení pacienta od vizuálního kontaktu s jeho blízkými. Pacient může mít také blízkého ve vzdálenějších místech naší republiky či v jiných státech, pro něhož nejsou častější návštěvy možné a pacient by ho rád viděl alespoň prostřednictvím videohovoru.

Jak asistovaný hovor probíhá?

Zprostředkovaný audio i video hovor probíhá za podpory personálu naší nemocnice, jež je pacientovi na blízku po celou dobu trvání hovoru. Snažíme se zapojit i dobrovolníky. Využíváme dostupné technické zařízení, pro video hovory nejčastěji tablety, na kterých se realizuje video hovor prostřednictvím aplikace Skype nebo Whatsup.

Když jsem například dcera pacientky, na koho se můžu pro zprostředkování hovoru obrátit?

Tato služba je na objednání přímo u mě. Kontaktní informace lze jednoduše dohledat na našem webu.

arrow-right