Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Gratulujeme sestře Benigně k 90. narozeninám

Gratulujeme sestře Benigně k 90. narozeninám

Ředitel nemocnice RNDr. Karel Matyska, CSc. navštívil sestru Benignu, aby ji popřál k významnému jubileu a poděkoval za její obětavou práci pro klášter alžbětinek a naší nemocnici.

Sestra Benigna vstoupila do konventu sester alžbětinek v Jablunkově v roce 1956. Po pádu komunismu přešla na žádost světícího biskupa pražského do Prahy pomoci starým a nemocným sestrám s návratem z internace.

Po příchodu sester do Prahy organizovala brigády na opravu kostela, kláštera a zahrad. V letech 1995-2007 vykonávala úřad Matky představené a od roku 2007 je vikářkou a pomáhá současné představené sestře Consolátě při budování konventu.

arrow-right