Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Nemocnice má novou náměstkyni pro lékařskou a preventivní péči

Nemocnice má novou náměstkyni pro lékařskou a preventivní péči

Tým Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi posiluje MUDr. Ivana Doleželová, MBA, která ode dneška zaujímá post náměstkyně pro lékařskou a preventivní péči.

Lékařka má za sebou léta praxe v řízení předních českých nemocnic i bohaté zkušenosti z oddělení geriatrie a následné péče. Podílela se v rámci pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví na tvorbě koncepčních materiálů v rámci strategického plánu Následné a dlouhodobé péče. V rámci komisí Ministerstva zdravotnictví se věnuje stanovení dlouhodobé koncepce paliativní péče, působí jako garant akčního plánu následné a dlouhodobé péče. Bohaté zkušenosti má též z pedagogické činnosti, řadu let aktivně přednášela a má publikovanou celou řadu svých materiálů. Je aktivní členkou České gerontologické společnosti.

MUDr. Ivana Doleželová: „Ráda bych, aby se nemocnice během několika málo let stala odborným pracovištěm následné lůžkové postakutní péče pro Prahu a okolí, aby byla odborným zázemím pro praktické lékaře, rodinné příslušníky a pečovatele, aby poskytovala odbornou péči ambulantní pro obyvatele Prahy, a to nejen pro pacienty ve třetí dekádě života.“

O plánech nové náměstkyně pro lékařskou a preventivní péči se podrobněji dočtete v přiloženém rozhovoru zde.

arrow-right